Klub Seniora w Zambrowie oficjalnie otwarty

01.03.2021r. swoją działalność rozpoczął Klub Seniora zlokalizowany w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 4. Oficjalnego otwarcia klubu dokonał Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski. Na uroczystości obecni byli: adresaci przedsięwzięcia – seniorzy z miasta Zambrów, Kierownik placówki Marlena Kowalczyk, Animator Krystyna Leoniak oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie na czele z Dyrektor Janiną Komorowską. Otwarcie uczono symboliczną lampką szampana oraz specjalnie przygotowanym na tą okazję tortem.

Klub Seniora powstał dzięki pozyskaniu środków finansowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w wysokości 150 tys. zł. oraz dotacji z budżetu miasta w wysokości 50 tys. zł.

Działalność Klubu Seniora będzie opierała się przede wszystkim na aktywizacji społecznej poprzez organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Zambrowa w wieku 60 lat i więcej, którzy nie są aktywni zawodowo.  Klub będzie oferował różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i prozdrowotne. Ponadto organizowane będą spotkania tematyczne, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowanie wyjść do kina, wyjazdów do teatru, wycieczek krajoznawczych, zabaw tanecznych, koncertów oraz organizacja innych zajęć umożliwiających rozwój pasji i umiejętności członków klubu.

Zajęcia w Klubie przewidziane zostały dla grupy 30 osób. Do dyspozycji seniorów będzie wyposażone pomieszczenie klubowe, sala szkoleniowa, sala rehabilitacyjna,  kuchnia, szatnia, toalety – zajmujące w sumie około 144 m2 powierzchni. Spotkania odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

J. Włodkowska – Kurpiewska

K. Ilczuk

Accessibility