Konferencja Burmistrza Miasta Zambrów

Pierwsza tegoroczna konferencja Burmistrza Miasta Zambrów odbyła się dziś w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych i regionalnych mediów.

Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski przedstawił szczegółowy plan zadań, które będą zrealizowane w roku 2018. I tak w odniesieniu do budżetu miasta, który został uchwalony 29 grudnia 2017 na sesji Rady Miasta zaplanowano:

a) plan dochodów – 87 925 314 zł

– bieżące – 78 937 076 zł

– majątkowe – 9 688 238 zł

b) plan wydatków – 92 925 314 zł

– bieżące – 74 997 716 zł

– majątkowe – 17 927 598 zł

Deficyt budżetowy będzie pokryty kredytem w wysokości 5 000 000 zł. Na inwestycje i remonty przeznaczono ogółem 20 183 716 zł – 21,6% wszystkich wydatków: remonty – 2 186 000 zł, zaś inwestycje – 17 927 716 zł – 19,2%

W ramach poszczególnych działów ustalono, iż na transport i łączność zostanie przeznaczone  4 780 000 zł – 5,1%, administracje publiczną – 6 575 000 zł – 7,07%, oświatę i wychowanie – 32 141 828 zł – 34,9%, pomoc społeczną – 26 560 750 zł – 28,6%, gospodarkę komunalną i ochrona środowiska – 11 131 148% – 11,9%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 3 248 600 zł – 3,4%, kulturę fizyczną – 3 195 591 zł – 3,4%, pozostałe wydatki – 5,7%.

Do oświaty z własnych środków Miasto Zambrów dołoży  11 112 350 zł, w tym na szkoły 4 988 140 zł – 3 828 000 zł – 1 160 140 zł i przedszkola 6 124 210 zł – 1 974 210 zł – 4 250 000 zł

Miasto Zambrów na realizacje zadań przeznaczyło środki własne jak również stara się o dotacje celowe z budżetu państwa, dofinansowanie z programów unijnych i rządowych oraz z realizowanych przetargów.

W ramach inwestycji i remontów Miasto Zambrów zaplanowało realizację zadań:

 1. Przebudowa ul. Kościuszki (odcinek drogi miejskiej)
 2. Budowa dróg w zakresie 01KD,02KD,03KD,020KZ 500 000 zł wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową (pomiędzy ulicami  Podedwornego, Sadową  i Sienkiewicza)
 3. Budowa ulicy łączącej ulicę Ostrowską z ulicą Willową wzdłuż Jabłonki wraz z ciągiem pieszo – rowerowym od Wodnej do Ostrowskiej i przejściem pod mostem na Jabłonce wraz z remont i przebudową parkingu przy ul. Ostrowskiej
 4. Budowa kładki na ul. 71 Pułku Piechoty
 5. Budowa dróg na os. Żytnia
 6. Budowa ciągu pieszego od ul. Chopina
 7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup gruntów pod budowę nowych dróg
 8. Budowa pomnika Ofiar Katynia na cmentarzu komunalnych ul. Kulbata w Zambrowie
 9. Adaptacja budynku po SP5 do potrzeb przedszkola i żłobka
 10. Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 3
 11. Budowa ogrodzenia i placu zabaw przy budynku Gimnazjum dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5
 12. Termomodernizacja budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 1
 13. Modernizacja oświetlenia ulic
 14. Budowa hali sportowej przy SP3
 15. Dofinansowanie remontu Biblioteki Miejskiej przy Wyszyńskiego

Ponadto realizowane będą programy służące poprawie jakości życia w mieście:

 1. Program: „Zambrów ekologicznie ogrzewany”

 I etap

– Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych

– System monitoringu jakości powietrza

II etap

– Dzierżawa terenu pod kawiarnię na terenie nad zalewem

 1. Program „Zielony Zambrów”

a) dotacja celowa na inwestycje infrastrukturalne na terenie ogrodów działkowych

b) budowa placów zabaw: osiedle przy Al. Wojska Polskiego 41-43 oraz osiedle przy ul. 71 Pułku Piechoty

c)remont placu zabaw w parku przy ul. Cmentarnej

d) urządzenia do ćwiczeń w parku przy SP3

e)renowacja skweru przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr – Rewitalizacja Koszar – 3 846 600 zł

 1. Rewitalizacja Koszar:

Mała rewitalizacja „Podniesienie funkcjonalności i atrakcyjności części obszaru  rewitalizowanego przy ul. Magazynowej w Zambrowie”:

a) budowa komórek wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Magazynowej 2:

b) przebudowa odcinka drogi wewnętrznej przy Magazynowej 5 i 7;

c) „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej”;

d) monitoring „Koszar”;

e) zagospodarowanie terenu przy Al. Wojska Polskiego 54 i 58;

f) utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem  przy budynku Al. Wojska Polskiego 43

 1. Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie

Harmonogram imprez patriotycznych, sportowych i kulturalnych jest w tym roku dość obszerny, bo zawiera aż 53 propozycje dla mieszkańców miasta Zambrowa i okolic. Nie zabraknie flagowych wydarzeń Zambrowa, które na stałe wpisały się już w kalendarz imprez miejskich organizowanych przez Miasto Zambrów, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie oraz Stowarzyszenia działające w mieście. Wśród nich są: gala Zambrowskie Żubry, Zambrów na rowery, Zambrowski Bieg Uliczny, Wyścigi Kolarskie, Maraton Szosowy, Dni Zambrowa, Motoserce, Pożegnanie Lata, Mikołajki, Zambrowskie Spotkanie Wigilijne oraz uroczystości patriotyczne w związku z obchodami Dnia Katyńskiego, 3 Maja, Bitwy o Zambrów czy 11 Listopada, gdzie w tym roku przypada 100- letnia rocznica.

Zambrów odwiedzą gwiazdy z polskiej sceny muzycznej, wśród których będą miedzy innymi: Poparzeni Kawą Trzy, Czerwone Gitary, Ewa Farna, Rafał Brzozowski, Feel, Mateusz Ziółko, Dawid Kwiatkowski, Krzysztof Krawczyk, Majka Jeżowska oraz Sławomir.

Nowości jakie pojawiły się w programie imprez to:  strefa kibica w dzień meczu Polska – Columbia, Dzień Babci i Dziadka, Święto Przedszkoli, zabawy taneczne w różnych częściach miasta, Święto Przedszkolaka.


Zambrów w liczbach w roku 2017:

Ogółem ludności: 21 641, w tym: mężczyźni – 10 305 kobiety – 11 336

Urodzeń: 220, w tym: mężczyźni – 102 kobiety – 118

Zgony: 191, w tym: mężczyźni – 103 kobiety – 88

Pobyt czasowy – 314

Liczba zarejestrowanych  małżeństw w USC Zambrów – 193

Najpopularniejsze imiona:  chłopcy – Aleksander ( 11), Jan (9) dziewczynki  – Julia (11), Zofia (8).

Najmniej popularne imiona – Blanka, Ignacy, Safia (1).

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

 

Accessibility