Drukuj

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów – 14.01.2022 r.

W dniu 14.01.2022 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów odbyła się konferencja Burmistrza Miasta Zambrów

Na konferencję przybyli przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych, m.in. Radia Białystok, Twoja Telewizja Regionalna, Radio Nadzieja, portali internetowych zambrow.org oraz zambrowiacy.pl.

Podczas konferencji Burmistrz Kazimierz Dąbrowski omówił następujące tematy:

 1. Realizacja planów inwestycyjnych w 2021 roku
 2. Budżet miasta na 2022 rok
 3. Inwestycje i remonty w 2022 roku
 4. Kalendarium uroczystości i imprez
 5. Programy dla mieszkańców
 6. Sprawy różne

W roku 2021 udało się zrealizować następujące plany inwestycyjne:

W roku 2021 udało się zrealizować następujące plany inwestycyjne:

 1. Budowa drogi pomiędzy ul. Pileckiego – Sienkiewicza – 1.224.169,86 zł
 2. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych na ul. Białostockiej – 4.798.612,51 zł
 3. Budowa dróg w rejonie ul. Krajewskiego – 923.899,44 zł
 4. Budowa drogi Klimasze  – 587.045,24 zł

 • Dofinansowanie inwestycji ze środków RFRD w kwocie – 336.340,66 zł

 1. Budowa kładki nad rzeką Jabłonką – 508.617,93 zł
 2. Utwardzenie powierzchni gruntu od ul. Polowej – 158.658, 81 zł
 3. Budowa drogi odchodzącej od ul. Pileckiego – 309.935,40 zł
 4. Remont ul. Świętokrzyskiej i ul. Sienkiewicza – 364.451,41 zł

Budżet miasta na 2022 rok przyjęty uchwałą w dniu 28 grudnia 2021 roku przewiduje:

a)  dochody ogółem – 110.244.068,76 zł, w tym:

 • dochody bieżące wyniosą 91.368.116,89 zł – 82,9% wszystkich dochodów
 • dochody majątkowe wyniosą 18.875.952,87 zł – 17,1% wszystkich dochodów

b) wydatki ogółem – 113.588.821,76 zł, w tym:

 • wydatki bieżące wyniosą 93.268.514,50 zł – 82,1% wszystkich wydatków
 • wydatki majątkowe wyniosą – 20.320.307,26 zł – 17,9% wszystkich wydatków

c) dochody będą od przewidywanego wykonania o 5,4% niższe, a wydatki o 7,4 %, ponieważ od 1 maja 2022 wypłatę świadczeń wychowawczych przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych

d) deficyt budżetu w kwocie 3.444.75 zł będzie pokryty nadwyżką budżetową z roku 2021

 Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) Administracja publiczna – 7.350.000 – 6,47%

b) Oświata i wychowanie – 37.749.838,50 – 33,2%

c) Pomoc społeczna – 27.484.283 – 24.2%

d) Ochrona Zdrowia – 913.000 – 0,8%

e) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.350.000 – 6,47%

f) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.308.000 – 2.9%

g) Kultura fizyczna i sport – 10.337.182 – 9,1%

h) Gospodarka mieszkaniowa – 2.525.000 – 2,2%

i) Transport i łączność – 9.170.000 – 8,1%

j) Pozostałe działy – 3.589.493 – 3,21%

W roku 2022 planowane są następujące inwestycje i remonty:

1. Budowa ścieżki rowerowej – zadanie dwuletnie  

Planowane dofinansowanie:

 • z Funduszu “Polskie Ład” w wysokości 4.750.000,00 zł
 • środki własne w wysokości 250.000,00 zł

2. Budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej – 4.084.989,89 zł

Planowane dofinansowanie z RPRD – 1.150.636,20 zł:

 • w 2021 r. – 300.000,00 zł,
 • w 2022 r. – 850.636,20 zł

Planowany termin realizacji 31.08.2022 r.  

3.      Budowa drogi Pileckiego – Białostocka  – kontynuacja zadania z 2021 r.

 • w roku 2022: 1.800.000,00 zł
 • dofinansowanie z FDS – 974.009,66 zł,
 • środki własne – 673.189,47 zł

Termin realizacji: 20.10.2022r.

4. Budowa dróg przy ul. Białostockiej – 1.000.000,00 zł. Finansowane ze środków własnych

5. Odwodnienie ul. Orzeszkowej – 700.000,00 zł. Finansowane ze środków własnych

 6. Nowe dokumentacje – 400.000,00 zł. Finansowane ze środków własnych

 • wykonanie dokumentacji na budowę dróg w rejonie ul. Białostockiej,
 • wykonanie dokumentacji na  przebudowę ul. Bema,
 • wykonanie dokumentacji na budowę dróg na ROD pod Długoborzem,
 • wykonanie dokumentacji na budowę drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej,
 • wykonanie dokumentacji na budowę dróg przy ul. Żytniej, Łomżyńskiej, Sosnowej
 • wykonanie dokumentacji na budowę ronda na ul. Ostrowskiej ze skrzyżowaniem  z ul. Polową i Obrońców Zambrowa

7. Zakup gruntów pod budowę nowych dróg  – 2.475.000,00 zł

 • w obrębie ul. Ostrowskiej – 1.140.000,00 zł
 • w obrębie ul. Białostockiej – 1.335.00,00 zł

8. Zakup pojazdu nieoznakowanego – 20.000,00 zł

9. Zadania inwestycyjne w wydziale Gospodarki Komunalnej – 1.147.750,00 zł

 • budowa budynku gastronomicznego funkcjonującego całorocznie, zlokalizowanego na terenach zielonych nad zalewem, obok budynku umieszczony zostanie generator, który będzie rozpytał rozwór solny

Procedura przetargowa odbędzie się w marcu 2022 r.

 • Wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej zagospodarowania terenu przy ul. Polowej

10. Projekt ” Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów” 

Całkowita wartość projektu -2.009.185,00 zł

Finansowanie:

 • dotacja z RPOWP: 1.298.375,00 zł
 • wkład grantobiorców: 710.810,00 zł

11. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 210.000,00 zł

 • wykonanie kablowej linii oświetleniowej pl. Sikorskiego oraz ul. Łomżyńskiej,
 • Wykonanie budowy instalacji oświetleniowej ul. Stokrotki i Ogrodowej

12. Budowa basenów zewnętrznych – Inwestycja dwuletnia

W 2022 r. wydatki wyniosą: 4.544.182,26 zł w tym:
• dofinansowanie z Funduszu “Polski Ład” – 4.005.000,00 zł
• wkład własny Miasta – 539.182,26 zł

W 2023 r. wydatki wyniosą:
• z Funduszu “Polski Ład”- 4.005.000,00 zł
• z wkładu własnego Miasta – 2.150.817,74 zł

13. Budowa kortów na terenach ZKS OLIMPIA – 2.075.204,52 zł

Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2022 r.

14. Zakup wiaty magazynowej – 100.000,00 zł

15. Zakup kosiarki dla potrzeb ZKS “Olimpia” – 25.000,00 zł

Kalendarium uroczystości i imprez

Uroczystości patriotyczne i samorządowe

 • 24.04.2022 – obchody Dnia Katyńskiego, g. 12.00 (msza św. w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika)
 • 03.05.2022 – obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja (msza św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej)
 • 11.09.2022 – obchody Bitwy o Zambrów, g. 12.00 (msza św. w kościele pw. Ducha Świętego)
 • 11.11.2022 – obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości (msza św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej)
 • 02.04.2022 – Marsz światła w 17-tą rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II
 • 09.10.2022 – Dzień Papieski (msza św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej)

Imprezy sportowe i rekreacyjne

 • 28.05.2022, godz. 9.00 – 15.00 – festyn z okazji Dnia Dziecka na stadionie miejskim

Akcja Zambrów na Rowery

Rajdy krótkie ok. 50 km w obie strony

 • 08.05.2022 – Czerwony Bór
 • 05.06.2022 – Góra Królowej Bony
 • 03.07.2022 – Wysokie Mazowieckie
 • 07.08.2022 – Rutki

Rajd długi ponad 100 km w obie strony

 • 04.09.2022 – Kurowo/Waniewo

Pozostałe imprezy rowerowe

 • 04.06.2022 – Wyścigi Kolarskie z okazji Dnia Dziecka
 • 19.06.2022 – VII Maraton Szosowy
 • 10.09.2022 – Rajd szlakiem Bitwy o Zambrów
 • 12.08.2022 – Pielgrzymka do Hodyszewa

Imprezy Kulturalne

 • 22.01.2022 – koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • 06.02.2022 – Jubileusz 25-lecia MMOD MOK w Zambrowie
 • 19.02.2022 – gala wyróżnienia Burmistrza „Zasłużony dla Miasta Zambrów”
 • 08.03.2022 – koncert dla Ewy
 • 29.04.2022 – Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • 26.05.2022 – koncert z Okazji Dnia Matki
 • 11-12.06.2022 – XXV Dni Zambrowa
 • 25-26.06.2022 – Parada Orkiestr Dętych
 • lipiec 2022 – Plener rzeźbiarski
 • lipiec 2022 – Podlaska Oktawa Kultur
 • 17.07.2022 – Zabawa z Cyganami Pod Gwiazdami
 • 31.07.2022 – Rodzinny piknik nad Zalewem
 • 15.08.2022 – Piknik Rodzinny na Koszarach
 • 21.08.2022 – „Zambrowski Kociołek” Pożegnanie Lata 2022
 • 10.11.2022 – „Ta, co nie zginęła” – koncert niepodległościowy

UWAGA
Wszystkie zaplanowane wydarzenia na 2022 rok odbędą się pod warunkiem sprzyjającej sytuacji epidemiologicznej
oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

Programy dla mieszkańców realizowane w 2022 r.:

 1. Cyfryzacja urzędu miasta i jednostek organizacyjnych – 657.000 zł
 2. Projekt „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”

Inwestycja polega na wykonaniu przez grantobiorców instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5 kWp (o łącznej mocy 280 kWp) na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne mieszkańców.

 1. Program laboratoria przyszłości

W ramach programu Miasto Zambrów otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 584.100,00 zł z budżetu państwa, z przeznaczenie na rozwijanie szkolnej infrastruktury.

Kwota wsparcie w szkołach:
• Szkoła Podstawowa nr 3 – 123.000 zł
• Szkoła Podstawowa nr 4 – 234.900 zł
• Szkoła Podstawowa nr 5 – 225.900 zł

 1. Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

• Wartość projektu – 2.068.401,50 zł
• Dofinansowanie – 1.856.401,50 zł
• Okres realizacji: od 1.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

 1. Kreatywny przedszkolak

Całkowita wartość projektu: 388.963.022 zł
Dofinansowanie: 355.843.843 zł
Budżet miasta: 33.120.000 zł
prowadzenie zajęć, wyposażenie w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne


W temacie Sprawy różne został omówiony ogólnopolski konkurs pn. “Rosnąca odporność”, który organizowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Gmina Miasto Zambrów w powiecie zambrowskim okazała się najlepszą i w nagrodę otrzymała 1.000.000 zł. Środki te mogą być przeznaczone na zwalczanie zakażeń, zapobieganiu zakażeń, profilaktykę oraz zwalczanie skutków Covid-19. Środki zostaną przeznaczone na:
• zakup sprzętu i wyposażenia dla szpitala powiatowego
• rehabilitację osób dorosłych
• zajęcia rekreacyjno-rehabilitacyjne dla dzieci w formie półkolonii
• imprezy dla mieszkańców i dzieci promujące szczepienia
• zakup wyposażenia dla Grupy Ratowniczej Nadzieja
• zakup wyposażenia dla jednostek organizacyjnych

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility