25 marca w siedzibie zambrowskiego magistratu odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie budowy nowych mieszkań czynszowych pod wynajem w ramach znowelizowanej ustawy z 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa oraz omówienia propozycji przeniesienia garaży znajdujących się przy ul. Magazynowej. 

Nie ulega wątpliwości, że w Zambrowie istnieje potrzeba budowy mieszkań czynszowych, ponieważ ceny za m2 mieszkania w Zambrowie są porównywalne z cenami białostockimi. Również ceny dzierżawy mieszkań w Zambrowie są bardzo wysokie.  

Burmistrz poinformował, iż w latach 2022 – 2025 rysuje się szansa na budowę trzech budynków mieszkaniowych z liczbą 120 mieszkań. Jak zapowiedział gospodarz miasta mieszkania będą skierowane do rodzin, których miesięczny dochód netto umożliwi systematyczne opłacanie czynszu i kosztów eksploatacyjnych. Szczegółowe kryteria przydziału określi Rada Miasta w formie uchwały.

Burmistrz K. Dąbrowski: „Na dzień dzisiejszy uważam, że poniższe kryteria przedstawię wysokiej Radzie. Mieszkania będą skierowane do:

 • Rodzin z dziećmi (rodzice poniżej 40 roku życia),
  • Rodzin, które posiadają umowę o pracę na czas nieokreślony,
  • Matek samotnie wychowujących dzieci,
  • Rodzin rozliczających podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Zambrowie,
  • Rodzin, które będą chciały powrócić do Zambrowa
   w celu stałego osiedlenia,
  • Dzieci lub wnuków osób, którym zostanie wypowiedziana umowa na wynajem garażu przy ul. Magazynowej,
  • Mieszkańców bloków komunalnych, którzy będą chcieli podwyższyć standard zamieszkania,
  • Zambrowskich przedsiębiorców, którzy będą chcieli utrzymać cennego pracownika lub takiego pozyskać”.

Ważnym aspektem jest fakt, iż rodziny, które otrzymają mieszkanie, będą się mogły ubiegać o dopłatę do czynszu mieszkaniowego w ramach ustawy „Mieszkanie na start”. Będzie także możliwość wykupu mieszkania na własność po 15 latach wynajmu, pod warunkiem pokrycia 20% kosztów budowy lokalu.

Samorząd Miasta Zambrów, oprócz przekazania gruntu aportem rzeczowym do spółki, która będzie budowała budynki mieszkalne, nie poniesie innych kosztów finansowych.  Miasto otrzyma także kwotę 3 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Spółce.

Proponowaną lokalizacją budowy mieszkań są tereny przy ul. Magazynowej w Zambrowie, gdzie od 45 lat znajdują się garaże. Jest to powierzchnia ok. 2 ha. Według  opracowanej koncepcji mogą powstać tam 3 budynki.  

Użytkownikom garaży, którym zostanie wypowiedziana umowa, zostaną zaproponowane dwie nowe lokalizacje. Jedna (tereny po kolejowe przy ul. Magazynowej), którą będzie administrował Zarząd Mienia Komunalnego oraz druga także przy ul. Magazynowej, którą będzie administrowała Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Planowa budowa prawdopodobnie rozpocznie się w 2022 roku, termin usunięcia lub przeniesienia garaży zostanie podany z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

Wszelkie pytania dotyczące zarówno budowy mieszkań, jak i przeniesienia garaży, można kierować poprzez formularz kontaktowy na stornie http://zambrow-host.beep.pl/kontakt/ lub adres mailowy: promocja@zambrow.pl

Karolina Ilczuk

Accessibility