79. rocznica Zbrodni Katyńskiej

W niedzielę 14 kwietnia w samo południe rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w kościele pw. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie w intencji zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze-Miednoje oficerom i żołnierzom Wojska Polskiego. W miejsko-powiatowych obchodach rocznicy zbrodni katyńskiej udział wzięli krewni zamordowanych, poczty sztandarowe, władze samorządowe miasta, powiatu i gminy, przedstawiciele zambrowskich placówek oświatowych, służb mundurowych, stowarzyszeń, związków, zakładów pracy, partii politycznych, media oraz mieszkańcy naszego miasta. Homilię wygłosił ks. dr Jacek Kotowski –  Duszpasterz Rodzin Diecezji Łomżyńskiej.

Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu komunalnym na ul. ks. H. Kulbata pod nowo powstałym pomnikiem upamiętniającym oficerów zamordowanych w Katyniu. Na wstępie Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta odegrała hymn narodowy. Po przemówieniu posła na Sejm RP Antoniego Lecha Kołakowskiego, głos zabrała Witomiła Wołk–Jezierska, córka oficera Kadry Artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej kpt. Wincentego Wołka – zamordowanego w Katyniu.

Na zakończenie uroczystości kpt. Andrzej Pawluczuk odczytał apel poległych, zaś kompania honorowa Zakładu Karnego w Czerwonym oddała salwę honorową, a poszczególne delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Uroczystość poprowadził Dariusz Grabowski.

Tekst i foto: Marzena Gołębiewska

Accessibility