Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie ogłasza nabór uczestników do Klubu Seniora.

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Zambrowa,
 • kobietą w wieku 60+, mężczyzną w wieku 65+,
 • chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy

MOŻESZ ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KLUBU SENIORA W ZAMBROWIE

Klub Seniora przeznaczony jest dla 30 uczestników (20 kobiet i 10 mężczyzn). Dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami, ale zdolnych do samoobsługi.

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i integracyjnym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Seniora muszą wypełnić niżej wymienione formularze:

 • Deklarację uczestnictwa w Klubie Seniora w Zambrowie wraz z Klauzulą
           informacyjną o przetwarzaniu  danych osobowych i Zgodą na przetwarzanie
          danych osobowych
 • Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wraz z Informacją o wykorzystaniu
         wizerunku uczestnika  Klubu Seniora w Zambrowie,

które można pobrać w Klubie Seniora w Zambrowie, ul. Łomżyńska 4 lub w MOPS
w Zambrowie ul. Fabryczna 3.

Nabór kandydatów na uczestników do Klubu Seniora prowadzony jest od 16.02.2022r. do 15.03.2022r. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach
w Klubie Seniora  będą w nich uczestniczyły od 1 kwietnia do 30 września 2022r.

Kontakt:  Klubu Seniora w Zambrowie, tel. 86 475 47 00.

Zarządzenie Dyrektora MOPS wprowadzające regulamin rekrutacji do Klubu Seniora w Zambrowie – Plik PDF

Accessibility