Drukuj

Najlepsi zawodnicy uhonorowani przez Burmistrza Miasta Zambrów

Młodzi zambrowscy sportowcy w minioną sobotę zostali uhonorowani za wybitne osiągnięcia sportowe w sezonie 2016/2017 podczas Gali Sportu 2017. Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Miasta Zambrów. Uroczystość odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie.

Siedemnaście statuetek trafiło w ręce zawodników w sportach indywidualnych i drużynowych za sukcesy na arenie europejskiej, krajowej i wojewódzkiej. Nagrody wręczali: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Wiceburmistrz Bogdan Kamiński, Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Zbigniew Korzeniowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zambrów Krzysztof Boruc. Uroczystość poprowadził Fabian Dzieżyc.

Tuż po części oficjalnej odbył się koncert zespołu FaPki. Zespół zagrał w składzie: trąbka – Krystian Zaręba, puzon – Michał Knapkiewicz, gitara elektryczna – Piotr Krystosiak, bas – Kajetan Klimaszewski, perkusja – Norbert Zubkowicz, gitara elektryczna – Jakub Konieczny, klawisze i wokal – Weronika Jankowska oraz wokal – Fabian Dzieżyc.

Nagrodzeni:

1. Olgierd Michalski, zawodnik Hunter K1 & Muai Thai, absolwent Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie

– V miejsce mistrzostw świata ISKA Ateny – druga zawodowa walka w K1 na Słowacji

Trener: Maciej Tercjak

2. Jacek Misiewicz, zawodnik Mazowiecko – Podlaskiego Klubu Karate, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie

– I miejsce Mistrzostwa Europy Furo Karate 2016

– I miejsce Puchar Polski Furo Karate 2017

– I miejsce Puchar Polski Kyokushin Karate IBK 2017

– III miejsce Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin IBK 2016 K1 kickboxing

Trener: Artur Więzowski

3. Aleksander Anuszkiewicz, zawodnik Mazowiecko – Podlaskiego Klubu Karate, uczeń Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie

– I miejsce Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin IBK 2016 (Junior)

– I miejsce Puchar Polski Kyokushin Karate IBK 2017 (Junior) – II miejsce Puchar Polski Kyokushin Karate IBK 2016 (Junior)

Trener: Robert Gaździk

4. Karolina Olszewska, zawodniczka Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie

– I miejsce XVII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Karate Kyokushin

Trener: Skander Youssfi

5. Hubert Predko, zawodnik Zambrowskiego Klub Karate Kyokushin, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie

– I miejsce XVII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Karate Kyokushin

Trener: Skander Youssfi

6. Kacper Kondracki, zawodnik Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin

– I miejsce XVII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Karate Kyokushin

Trener: Skander Youssfi

7. Marcel Plona, uczeń SP 4 w Zambrowie

– I miejsce w klasyfikacji chłopców w finale wojewódzkim w Czwórboju Lekkoatletycznym

– I miejsce w biegu na 1000m w Finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce

– III miejsce w indywidualnej klasyfikacji chłopców w finale wojewódzkim w Czwórboju Lekkoatletycznym

– XII miejsce w biegu na 1000m w Finale Krajowym „Czwartków Lekkoatletycznych” w Łodzi- 16-18 czerwca 2017

Trener: Krzysztof Kumór

8. Gabriela Krajewska, uczennica SP 4 w Zambrowie

– II miejsce w biegu na 200m ppł w finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce

– V miejsce w biegu na 80m ppł w finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce

Trener: Grażyna Małgorzata Łamarz

9. Patryk Czartoszewski , uczeń SP 4 w Zambrowie

– II miejsce w biegu na 600m w finale Igrzysk Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce

Trener: Krzysztof Kumór

10. Karolina Dzwonkowska, uczennica MG 1 w Zambrowie

– III miejsce indywidualnie w kategorii klas I podczas Gimnazjady Województwa Podlaskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych – finał wojewódzki

– IV miejsce w biegu na 600 m podczas Wojewódzkiej Gimnazjady w lekkiej atletyce – finał wojewódzki

Trener: Grzegorz Piórkowski

11. Drużyna 12 dziewcząt UKS Orkan działającego przy SP nr 3 w Zambrowie: Natalia Bielicka, Zuzanna Modzelewska, Wanesa Rybicka, Patrycja Stańczuk, Julia Leszczyńska, Julia Borowska, Małgorzata Jabłonowska, Karolina Marczyk, Zuzanna Chełska, Weronika Potęga, Wiktoria Sadowska, Wiktoria Zysik

– I miejsce w Finale Igrzysk Wojewódzkiego Podlaskiego w koszykówce dziewcząt „ENERGA BASKET CUP 2017”

– X miejsce w Polsce w Krajowym Finale „ENERGA BASKET CUP 2017” w kategorii dziewcząt

Trener: Leszek Chodkiewicz

12. Drużyna chłopców SP 4 w Zambrowie: Marcel Plona, Patryk Czartoszewski, Sebastian Dąbrowski, Eryk Kaczyński, Kacper Kościesza, Aron Michalak, Szymon Ostasiewicz, Jakub Rogaczewski, Bartosz Romanowski, Bartosz Śledziewski, Amadeusz Arcichowski, Jakub Gwardiak, Michał Janowski, Szymon Nagórka.

– III miejsce w finale województwa podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych w kategorii chłopców.

Trener: Krzysztof Kumór

13. Drużyna chłopców SP 4 w Zambrowie: Jakub Ołdakowski, Jakub Gwardiak, Amadeusz Arcichowski, Maciej Dębnicki, Bartosz Romanowski, Szymon Nagórka, Patryk Dąbrowski, Patryk Czartoszewski, Sebastian Dąbrowski, Szymon Ostasiewicz, Jakub Rogaczewski, Adrian Konopka, Marcel Plona

– I miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców w finale wojewódzkim w drużynowych biegach przełajowych

Trener: Krzysztof Kumór

14. Drużyna chłopców SP 4 w Zambrowie: Marcel Plona, Patryk Czartoszewski, Aron Michalak, Sebastian Dąbrowski, Szymon Ostasiewicz, Maciej Dębnicki, Patryk Dąbrowski

– XIII miejsce w Finale Krajowym Czwórboju Lekkoatletycznego w kategorii chłopców w Olecku

Trener: Krzysztof Kumór

15. Drużyna chłopców SP 4 w Zambrowie: Michał Dębek, Gracjan Jastrząb, Emil Zagroba, Wiktor Balik, Andrzej Tyszko, Oskar Karwowski, Miłosz Dybowski, Kacper Dybowski, Kacper Jasionek, Hubert Radwański

– I miejsce w województwie i XV miejsce w finale ogólnopolskim w kategorii chłopców U-10 w XVII edycji turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”

Trener: Jacek Kalupa

16. Drużyna dziewcząt, rocznik 2005, Stowarzyszenie Rekord Zambrów: Magdalena Dąbrowska, Olivia Tyszka, Kinga Rogulska, Małgorzata Ogrodnik

– Mistrzynie województwa podlaskiego mini siatkówki kat. trójki

– 12 miejsce na mistrzostwach Polski w Zabrzu mini siatkówki kat. trójki

Trener: Łukasz Kujawa

17. Drużyna dziewcząt, rocznik 2006, Stowarzyszenie Rekord Zambrów: Julia Mianowska Natalia Szabłowska, Aleksandra Siemieniuk

– Wicemistrzynie województwa podlaskiego

– 14 miejsce na mistrzostwach Polski w Zabrzu mini siatkówki kat. dwójki

Trener: Łukasz Kujawa

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility