Sportowa majówka?

Zapisz się na 5 Zambrowski Bieg Uliczny

Stadion Miejski w Zambrowie

  • 8:45 rozgrzewka dla dzieci (poprowadzi Marysia Mańko)
  • 9:00 biegi dla dzieci na płycie stadionu
    (zapisy w przedszkolach dla 5 i 6 latków prowadzą opiekunowie grup, zapisy w szkołach będą prowadzone u nauczycieli wychowania fizycznego w w terminie od 25 do 29 kwietnia. W przypadku przedłużającego się strajku proszę sprawdzić www.zambrowskibieguliczny.pl, gdzie zostanie umieszczona informacja o zapisach. W dniu imprezy dzieci biorące udział w biegach towarzyszących zgłaszają się na trybuny przy płycie głównej stadionu, gdzie będą ustawiane do startu wg. kategorii wiekowej)
  • 10:20 – start biegu z bieżni stadionu na 5 km ulicami Zambrowa, należy mieć ukończone 16 lat
  • 10:25 – start biegu z bieżni stadionu na 10 km ulicami Zambrowa (trasa z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki) należy mieć ukończone 16 lat

Zapisy

Aby wziąć udział w biegach na 5 i 10 km należy się zapoznać się z regulaminem imprezy i wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na oficjalnej stronie Zambrowskich Biegów Ulicznych www.zambrowskibieguliczny.pl lub http://www.czasomierzyk.pl/ oraz uiścić opłatę startową w wysokości 30 zł. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się tylko w formie elektronicznej. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie płatności jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Biuro zawodów, szatnia, toalety: w nowym budynku Zambrowskiego Klubu Sportowego OLIMPIA, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu na 5 i 10 km muszą zostać zweryfikowani w dniu imprezy w Biurze Zawodów w godzinach 8.00 – 10.00. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają pakiet startowy zawierający: t-shirt, numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu, który należy zwrócić na mecie.

Parking dla uczestników imprezy przy budynku Klubu: (wjazd tylko od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)

Klasyfikacje

W ramach biegów będą prowadzone następujące klasyfikacje:

  1. Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet w biegu na 5 km.
  2. Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet w biegu na 10 km.
  3. Klasyfikacje wiekowe w biegu na 5 i 10 km:

K-16, M-16 (rocznik 2003 – 2000)

K-20 / M-20 (rocznik 1999-1990)

K-30 / M-30 (rocznik 1989-1980)

K-40 / M-40 (rocznik 1979-1970)

K-50 / M-50 (rocznik 1969-1960)

K-60 / M-60 (rocznik 1959-1950)

K-70 / M-70 (rocznik 1949 i starsi)

Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia. W przypadku, gdy w danej kategorii będzie zgłoszonych mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do momentu przekroczenia linii mety. W oficjalnych wynikach podane zostaną czasy netto.

Będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja: Najszybszy Biegacz Powiatu Zambrowskiego i Najszybsza Biegaczka Powiatu Zambrowskiego oraz Najszybszy Zambrowianin i Najszybsza Zambrowianka  w biegu na 5 km i 10 km. Wyłonione zostaną osoby, które w tej klasyfikacji zajmą I miejsce. Warunkiem klasyfikacji w kategorii Najszybszy Biegacz i Biegaczka Powiatu Zambrowskiego jest zameldowanie na terenie powiatu zambrowskiego. W przypadku kategorii Najszybszy Zambrowianin i Najszybsza Zambrowianka warunkiem klasyfikacji jest zameldowanie w mieście Zambrów.

Nagrody

Każdy z uczestników, który ukończy bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Dla zwycięzców przewidziano puchary.

Biegi towarzyszące

Z myślą o dzieciach i młodzieży przygotowaliśmy biegi towarzyszące, które odbędą się na płycie stadionu już od godziny 9.00. W biegach towarzyszących mogą wziąć udział dzieci i młodzież uczęszczające do zambrowskich szkół i przedszkoli. Zapisy są prowadzone u nauczycieli wychowania fizycznego w zambrowskich szkołach.  Liczba miejsc jest ograniczona do 540 miejsc. Nie ma możliwości dopisania dziecka w dniu zawodów.

W dniu imprezy dzieci biorące udział w biegach towarzyszących zgłaszają się na trybuny przy płycie głównej stadionu, gdzie będą ustawiane do startu wg. kategorii wiekowej.

Wszystkie dzieci otrzymają na mecie pamiątkowy medal, dla zwycięzców przewidziano puchary i nagrody rzeczowe.

Accessibility