Burmistrz docenił pracę nauczycieli i dyrektorów zambrowskich placówek oświatowych

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w Polsce nieprzerwanie od 1972 roku na podstawie karty praw i obowiązków nauczyciela. Szczególnie w tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach oświaty i szkolnictwa wyższego.

14 października jest symbolicznym momentem dla wszystkich dydaktyków i nauczycieli. Rok rocznie w naszym mieście Burmistrz Miasta Zambrów organizował spotkanie dla pracowników oświaty, aby docenić ich wkład w proces kształcenia i edukacji najmłodszych. Z uwagi na obecną sytuację w kraju – stan pandemii i panujące obostrzenia nie było możliwości wspólnego świętowania Dnia Nauczyciela. Dlatego, też 13 października 2020r. włodarz miasta odwiedził zambrowskie placówki oświatowe z życzeniami dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i pracowników administracyjnych, które przekazywał na ręce dyrektorów przedszkoli i szkół.

Rok rocznie przyznawana jest również nagroda Burmistrza Miasta Zambrów w ramach Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku wyróżnienie otrzymali:

Miejskie Przedszkole nr  1

 • Elżbieta Jakubiak – Dyrektor
 • Małgorzata Eliza Kunikowska – Nauczyciel

Miejskie Przedszkole nr  3

 • Kazimiera Kropiewnicka – Dyrektor
 • Iwona Szymańska – Nauczyciel

Miejskie Przedszkole nr  4

 • Jolanta Laskowska – Dyrektor
 • Izabela Kasza – Nauczyciel

Miejskie Przedszkole nr 5

 • Anna Biała – Dyrektor
 • Katarzyna Pomazańska – Nauczyciel

Miejskie Przedszkole nr 6

 • Elżbieta Bieńkowska – Dyrektor
 • Barbara Janina Wyszomirska – Nauczyciel

Szkoła Podstawowa nr 3

 • Bożena Przeździecka – Dyrektor
 • Grzegorz Zawistowski – Nauczyciel

Szkoła Podstawowa nr 4

 • Ryszard Świderski – Dyrektor
 • Joanna Ługowska – Nauczyciel

Szkoła Podstawowa nr 5

 • Andrzej Szeligowski – Dyrektor
 • Ewa Zofia Grajewska – Wicedyrektor

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Accessibility