Wicewojewoda Podlaski oraz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego z wizytą w Zambrowie

Wczoraj w gabinecie Starosty Powiatu Zambrowskiego odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Starosta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Ożlański, Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Jacek Murawski, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Zbigniew Jach, Członek Zarządu Powiatu Zambrowskiego Sebastian Orłowski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów Adam Libuda, Wicewojewoda Podlaski Marcin Sekściński oraz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło. Spotkanie dotyczyło bieżącej współpracy Powiatu Zambrowskiego i Miasta Zambrów z Administracją Rządową oraz z Samorządem Województwa Podlaskiego.

Następnie goście z Białegostoku mieli okazję odwiedzić Miejskie Przedszkole nr 5, Żłobek Miejski, siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejski Ośrodek Kultury

Goście przyjechali do Zambrowa na zaproszenie władz samorządowych miasta i powiatu zambrowskiego.

Tekst i foto: Marzena Gołębiewska

Accessibility