XV FINAŁ ZAMBROWSKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU pt. „ENGLISH EXPERT”   

41 uczniów z trzech zambrowskich szkół podstawowych uczestniczyło w XV finale konkursu języka angielskiego pod patronatem burmistrza Miasta Zambrów, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4.

W czwartek 23 maja wytypowani w drodze eliminacji szkolnych uczniowie z klas IV, V, VI, VII i VIII  przez godzinę rozwiązywali zadania, które ułożyli nauczyciele języka angielskiego z Zespołu Szkół w Czyżewie, p. Agnieszka Kozłowska oraz nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie p. Fabian Dzieżyc.

Uroczyste podsumowanie wyników konkursu, wraz z wręczeniem nagród i dyplomów odbyło się 5 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie. W uroczystości udział wzięli m.in.: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie Ryszard Świderski, nauczyciele z SP 4, przewodniczący komisji konkursowej Fabian Dzieżyc oraz zastępca przewodniczącego Agnieszka Kozłowska.

W tym roku nagrodzeni zostali:

W kategorii klas ósmych:  

 • I miejsce Amelia Jaworowska z SP 4,
 • II miejsce Jan Krajewski z SP 4,
 • III miejsce Wiktor Choromański z SP 5.

W kategorii klas siódmych:  

 • I miejsce  Natalia Choińska z SP 5,
 • II miejsce Paulina Nagalska z SP 3,
 • III miejsce Patrycja Nagalska z SP 3.

W kategorii klas szóstych:  

 • I miejsce Julian Żurawski z SP 4 ,
 • II miejsce Zuzanna Leśniewska SP 4 ,
 • III miejsce Victoria Zaremba SP 3.

W kategorii klas piątych:

 • I miejsce Filip Gawkowski z SP 4,
 • II miejsce Dawid Sadowski z SP 5,
 • III miejsce  Igor Nowojczyk z SP 5.

W kategorii klas czwartych:

 • I miejsce Julia Zimnoch z SP 4,
 • II miejsce Konrad Skoczyń z SP 3,
 • III miejsce Oliwia Kazimierska z SP 5.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz upominki, a uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, już od wielu lat fundowanym przez p. Jacka Gałązkę z Centrum Handlowego „GREGOREK”.

Organizator konkursu serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do XV finału konkursu „English Expert” tj.: Marcie Orłowskiej, Włodzimierzowi Marciniakowi  oraz  Namr Rashid z SP 3; Sylwii Sakowicz, Karolinie Gawkowskiej, Justynie Dąbrowskiej  i  Tadeuszowi Brzezińskiemu z SP 5; Barbarze Głuszcz, Joannie Ługowskiej, Agnieszce Piórkowskiej, Tomaszowi Piórkowskiemu,   Magdalenie Starzyńskiej oraz Kamilowi Wierzchoniowi  z SP 4.

Liczymy na dalszą współpracę,  a serdeczne podziękowania składamy wymienionym wyżej fundatorom nagród, a także sponsorowi: właścicielowi CH „GREGOREK”. Szczególne podziękowania składamy pani Agnieszce Kozłowskiej oraz Fabianowi Dzieżycowi, którzy od wielu lat przygotowują zadania finałowe.

Tekst: Tomasz Piórkowski

 

 

Foto: Marzena Gołębiewska

 

 

Accessibility