XVIII Dzień Papieski

W ubiegłą niedzielę 14 października w całej Polsce odbyły się ogólnopolskie obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem: “PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”. Hasło jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok.

Warto podkreślić, iż w bieżącym roku przeżywamy 60. rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły, natomiast 16 października wypada rocznica wyboru Papieża Polaka na głowę Stolicy Piotrowej.

W Zambrowie także odbyły się obchody Dnia Papieskiego. W programie odbyła się msza święta w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych powiatu, miasta i gminy, delegacje placówek oświatowych, związków i stowarzyszeń, służb mundurowych, partii politycznych i harcerzy. Następnie wszyscy zebrani udali się pod pomnik świętego Jana Pawła II, gdzie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej  pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Pruszyńskiego zagrała hymn watykański, w dalszej części przybyli na uroczystość złożyli pod pomnikiem kwiaty oraz znicze.

Na zakończenie orkiestra wykonała ulubiony utwór św. Jana Pawła II – „Barkę”. Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli: harcerze z III Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „GROTA” oraz zuchy z gromady zuchowej „Leśne Skrzaty” działającej przy SP nr 4 w Zambrowie.

Karolina Ilczuk

Accessibility