Zakończenie VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Witolda Lutosławskiego.

W dniach 25-26 listopada 2021 r. w Państwowej Szkole Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie odbył się VIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Witolda Lutosławskiego. Patronatami tegorocznego konkursu byli Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, Starosta Powiatu Zambrowskiego, Burmistrz Miasta Zambrów oraz Wójt Gminy Zambrów.

W konkursie wzięło udział 43 uczestników z trzech krajów: Polski, Białorusi i Litwy. Przesłuchania odbyły się w trzech grupach w formie stacjonarnej oraz on-line. Pierwszy dzień konkursu 25 listopada zakończono recitalem pianisty Cezarego Karwowskiego – studenta Baylor University School of Music USA. Drugiego dnia konkursu jury, w skład którego wchodzili: Przewodnicząca Jury – prof. Bronisława Kawalla oraz Członkowie Jury – prof. Anna Jastrzębska – Quinn, prof. Bradley Bolen, prof. Robert Marat i prof. Jerzy Maciejewski, przyznało trzy pierwsze miejsca, wyróżnienia oraz wyróżnienia specjalne.

Najlepsi uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody z rąk wójta Gminy Zambrów – Jarosława Kosa oraz Burmistrza Miasta Zambrów – Kazimierza Dąbrowskiego. Wydarzenie zakończono koncertem laureatów VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Witolda Lutosławskiego.

Dominika Saniewska

Accessibility