Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. oddało do użytku instalację wysokosprawnej kogeneracji opartą na dwóch silnikach gazowych o łącznej mocy cieplnej wynoszącej 3,0 MW, oraz mocy elektrycznej równej 2,4 MW wraz z instalacjami i urządzeniami współpracującymi. Na inwestycję Spółka pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w kwocie 3 137 268 zł. oraz niskooprocentowaną pożyczkę w kwocie 5,7 mln, przy nakładach rzędu 11,4 mln netto.

W wysokosprawnej kogeneracji Spółka wytworzy rocznie ok. 15000 MWh energii elektrycznej i ok. 20000 MWh energii cieplnej. W okresie letnim układy kogeneracyjne na gaz ziemny w całości będą pokrywały zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym Zambrowa.

Zrealizowana inwestycja pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o ok.15% oraz odstąpienie od spalania węgla poza sezonem grzewczym.

Na rok 2019 planowane jest rozpoczęcie kolejnej inwestycji polegającej na budowie kotła wodnego na biomasę leśną o mocy 8 MW. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Zambrowie w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej” dofinansowanego z NFOŚiGW w wysokości 6 057 600 zł. Zakończenie projektu zaplanowano na rok 2020, a całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 14 200 000 zł netto.

Równocześnie w ramach inwestycji nastąpi modernizacja układów sterowania ciepłowni, oraz budowa nowego komina dla kotłowni biomasowej.

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanej instalacji odnawialnego źródła energii (OZE) będzie wynosić 27982 MWh/rok, co stanowi ok.45% całej energii cieplnej wytwarzanej w Zambrowskiej Spółce.  Emisja gazów cieplarnianych zostanie pomniejszona o ok. 45%.

W wyniku realizacji tej inwestycji system ciepłowniczy Zambrowa uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego.

 

Ryszard Fiedorowicz
ZCiW Sp z o.o.

 

 

 

Accessibility