Ksiądz prałat dr Jerzy Samsel urodził się 31 maja 1957 w Ostrowi Maz. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1984 w Łomży z rąk bp. Juliusza Paetza. Po święceniach podjął pracę jako wikariusz w parafii Czerwin. W latach 1986-1993 pracował duszpastersko w Stanach Zjednoczonych gdzie był między innymi dyrektorem szkoły im. Ks. Piotra Skargi w Elizabeth. Po powrocie do kraju objął funkcję redaktora naczelnego Tygodnika Diecezjalnego Głos Katolicki, którą to pełnił do 1996 roku. 15 kwietnia 1996 wyjechał ponownie do pracy duszpasterskiej tym razem w Arch. Newark w Stanach Zjednoczonych. Tym razem posługa księdza Jerzego trwała krócej bo tylko ponad rok. Po powrocie 1 lipca 1997 obejmuje funkcję dyrektora administracyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, którą pełni przez kolejne siedem lat. W tym czasie pełni wiele funkcji i jest członkiem wielu rad i komisji: m.in. jest członkiem diecezjalnej rady ds. ekonomicznych, członkiem komisji ds. ekonomicznych i budownictwa sakralnego I Synodu Diecezji Łomżyńskiej. Jest współodpowiedzialny za remont kościoła rektoralnego Wniebowzięcia NMP w Łomży.

13 grudnia 2000 otrzymuje tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, a 22 grudnia 2000 r. Ojciec Święty nadaje mu tytuł kapelana Jego Świątobliwości. Pełnił też funkcję dyrektora biblioteki Seminaryjnej i wykładowcy w Studium Pastoralnym dla księży w Łomży. 9 stycznia 2004 bierze udział jako członek Komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej kanonistów polskich w Łomży.

23 września 2004 roku bp Stanisław Stefanek powierza mu funkcję proboszcza i dziekana w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. W czasie swojej posługi w Zambrowie był też dziekanem rejonowym zambrowskiego rejonu duszpasterskiego, dyrektorem Caritas dekanalnej dekanatu Zambrów i dyrektorem Ośrodka Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie, kapelanem policji przy Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie.

W tym też czasie uczestniczył jako członek Komitetu organizacyjnego obchodów Roku Eucharystii i Jubileuszu 80-lecia Diecezji Łomżyńskiej, uczestnik sesji statutowych I Synodu Diecezji Łomżyńskiej, wykładowca na Akademii Polonijnej w Częstochowie, członek Komitetu ds. peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego, wykładowca na UKSW w Warszawie oraz członek rady kapłańskiej z wyboru i członek kolegium konsultorów.

W 2018 roku ze względu na stan zdrowia zostaje zwolniony z funkcji proboszcza.

Życiorys zaczerpnięto ze strony https://radionadzieja.pl/

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

Dnia 28 sierpnia br. (sobota) o godz. 12.00 – msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej.

Po mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. prał. dr Jerzego Samsela zostanie złożona do grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej.

Nabożeństwo żałobne w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie zostanie odprawione w poniedziałek, 30 sierpnia o godz. 17:00.

Accessibility