Data/Czas
Date(s) - 22/03/2020
10:00 - 13:00

Lokalizacja
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie


1. Organizatorzy:

• Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.

• Mateusz Janowicz

• Akademia Szachowa Sobocińscy w Zambrowie

2. Patronat Honorowy:

• Burmistrz Miasta Zambrów.

3. Termin i miejsce rozgrywek:

22.03.2020r. (niedziela) godz. 10:00 – Miejski Ośrodek Kultury, Zambrów, ul. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2a.

4. Cel:

• Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w grupie open, dziewcząt i chłopców gimnazjów (D16+C16), szkół podstawowych (D13+C13), dzieci (D10+C10), mistrz Zambrowa.

• Popularyzacja sportu szachowego wśród dorosłych, uczniów gimnazjów, szkół podstawowych, dzieci

• Podwyższenie umiejętności szachowych.

5. Uczestnictwo:

Wszyscy chętni. Turniej bez wpisowego. Zgłoszenia do zawodów najpóźniej do 20.03.2020 godz. 22,00. telefonicznie 518 421 033, e-mailem – esobocinska@interia.pl lub przez stronę internetową – www.chessarbiter.com Niezgłoszony w terminie zawodnik może uczestniczyć w turnieju w miarę wolnych miejsc.

LINK DO ZAPISÓW ONLINE

6. System rozgrywek:

Rozegrany zostanie jeden turniej system szwajcarskim na dystansie 7 rund, kojarzenie komputerowe, tempo gry – 10 minut + 5 sekund dla każdego zawodnika.

Plan turnieju:

Potwierdzenie przybycia   Niedziela 22.03.2020   9.15 – 9.45
Odprawa techniczna   Niedziela 22.03.2020   9.45 – 10.00
Rundy 1 do 7   Niedziela 22.03.2020   10.00 – 13.30
Uroczyste zakończenie   Niedziela 22.03.2020   około 15.00

7. Punktacja:

O kolejności miejsc w końcowej klasyfikacji decyduje suma zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, ilość zwycięstw.

8. Nagrody:

Najlepsi trzej zawodnicy i zawodniczka w kategorii open otrzymają puchary, zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych (C10, D10, C13, D13, C16, D16) otrzymają statuetki. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. Najlepszy zawodnik z Zambrowa otrzyma puchar

9. Uwagi:

• Opiekunowie lub rodzice są odpowiedzialni za zachowanie zawodników.

• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

• Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.

• Informacji organizacyjnych udziela: Mateusz Janowicz tel. 518 421 033

• Informacje sędziowskie: – Sławomir Sobociński-tel.698179334, e-mail: esobocinska@interia.pl

10. Uwagi: UWAGA!!! Przystąpienie przez uczestnika do turnieju oznacza

(w imieniu niepełnoletnich decyduje o tym rodzic lub opiekun prawny)

ZGODA NA PUBLIKACJĘ wizerunku oraz podstawowych danych osobowych

„Mając na uwadze moje prawa wynikające z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo publikowanie mojego wizerunku przedstawionego na fotografiach wykonanych w ramach wszelkich działań organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Zgody tej udzielam w zakresie:

– wprowadzenia ww. wizerunku do pamięci komputera i przetwarzania;

– utrwalenia i zwielokrotnienia utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, optyczną,

– rozpowszechnienia utworu, wprowadzenia go do ogólnie dostępnych sieci komputerowych, a także jego udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie).

Oświadczam również, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wszelkich działań Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)”

Nadchodzące wydarzenia:

  • Brak wydarzeń w tej kategorii
  • Accessibility