Wyniki oceny deklaracji udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów” – lista rezerwowa

Lista rezerwowa – Plik PDF

Informujemy o wynikach naboru uczestników projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”, którzy złożyli deklaracje po wyznaczonym terminie naboru, tj. po 21.12.2021 r. Poniżej prezentujemy listę rezerwową potencjalnych Grantobiorców.

Osoby z listy rezerwowej będą zapraszane telefonicznie do podpisania umowy o powierzenie grantu oraz weksla wraz z deklaracją wekslową.

Jednocześnie przypominamy, że rozpoczęcie realizacji projektu możliwe jest po podpisaniu umowy o powierzenie grantu między mieszkańcem a Miastem Zambrów. Wykonawcę należy wybrać w trybie rozeznania rynku, tj. należy pozyskać 3 oferty od Wykonawców.

Instalacja powinna spełniać minimalne parametry techniczne określone w Formularzu  weryfikacji technicznej minimalnych wymagań instalacji fotowoltaicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 86 271 22 10 wew. 22 a w sprawach technicznych należy kontaktować się z inspektorem nadzoru Panem Radosławem Ostrowskim tel. 537 267 237.

Przyznana moc instalacji jest mocą maksymalną, nie dopuszcza się jej przekroczenia.

Accessibility