O mieście

Miasto Zambrów, powierzchnia: 19,1 km2, liczba mieszkańców: ok. 22,18 tys.

Zambrów jest położony na pograniczu Mazowsza i Podlasia, nad rzeką Jabłonką, w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego, na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych: Warszawa – Białystok /nr 8/ – Sankt-Petersburg (planowana Via Baltica), Olsztyn – Łomża – Lublin /nr 63/, Łomża – Bielsk Podlaski – Białowieża /nr 66/.
Miasto Zambrów jest wielofunkcyjnym ośrodkiem rozwoju skupiającym usługi o znaczeniu powiatowym i ponadpowiatowym w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, handlu, administracji i otoczenia biznesu.
Pod względem liczby ludności Zambrów jest siódmym co do wielkości miastem w województwie podlaskim.

Misja rozwoju Zambrowa: „Zambrów – prężnym ośrodkiem ponadlokalnym o korzystnym położeniu geograficznym, wyposażonym w dobrą infrastrukturę techniczną, rozwijającym się gospodarczo w harmonii ze środowiskiem naturalnym, atrakcyjnym dla inwestorów, bezpiecznym i przyjaznym mieszkańcom, dbającym o rosnącą jakość życia społeczności lokalnej”.

Folder Promocyjny Zambrowa kliknij tutaj