Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Zambrowie

Całkowita wartość inwestycji: 192.100,00 zł

Dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020: 150.000,00 zł.

Okres realizacji: 2020 r.

Cel projektu:

– Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora dla 20 uczestników

Accessibility