Prowadzony jest nabór uczestników do Klubu Seniora.

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Zambrowa,
  • kobietą w wieku 60+, mężczyzną w wieku 65+,
  • chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy

MOŻESZ ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KLUBU SENIORA W ZAMBROWIE

Klub Seniora przeznaczony jest dla 30 uczestników (20 kobiet i 10 mężczyzn). Jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, ale zdolnych do samoobsługi.


Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i integracyjnym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Seniora proszone są o wypełnienie i złożenie do dnia 20 września 2021 r. w Klubie Seniora w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 4, niżej wymienionych dokumentów:

Dokumenty można pobrać:

  • w Klubie Seniora w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 4
  • ze strony internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl

Nabór kandydatów na uczestników do Klubu Seniora prowadzony jest do dnia 20 września 2021 r..

Zajęcia w Klubie Seniora  rozpoczną się dnia 1 października  2021 r.

Wszelkich informacji na temat naboru i uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora udziela Pani Marlena Kowalczyk, numer tel. 86 475 47 00.

Accessibility