Urząd Miasta Zambrów


Burmistrz
Burmistrz
mgr Kazimierz Dąbrowski
p. 226, tel. w. 35
Burmistrz przyjmuje interesantów w godzinach:
poniedziałek 10.00 - 16.00
piątek 11.00 - 14.30
e-mail: burmistrz@zambrow.pl
Zastępca Burmistrza
Zastępca Burmistrza
mgr inż. Adam Libuda
p. 224, tel. w. 12
e-mail: a.libuda@zambrow.pl
Sekretarz
Sekretarz
mgr Jolanta Gronostajska
p. 223, tel. w. 21
e-mail: sekretarz@zambrow.pl
Skarbnik
Skarbnik
mgr Anna Sadowska - Piętak
p. 237, tel. w. 19
e-mail: skarbnik@zambrow.pl
Sekretariat
Sekretariat
Izabela Wasążnik
p. 225, tel. w. 10,14
Wydział Organizacyjny
Zastępca Naczelnika ds. oświaty
mgr Beata Bernatowicz
p. 234, tel. w. 15

Sprawy kadrowe
mgr Zofia Wojsz
p. 222, tel. w. 23

Sprawy organizacyjne
mgr inż. Marzena Leoniak
p. 222, tel. w. 23

Obsługa prawna Urzędu
mgr Krzysztof Kapitan
p. 231, tel. w . 39

Obsługa informatyczna Urzędu
Rafał Mioduszewski
Mariusz Kulesza
p. 207, tel. w. 29

Stypendia i zasiłki szkolne, dowożenie dzieci niepełnosprawnych
mgr Justyna Kowalczyk
p. 207, tel. w. 37
Biuro Rady Miasta
Obsługa Rady Miasta, Komisji Rady Miasta
mgr Karolina Kulesza
p. 230, tel. w. 36

Obsługa BIP, organizacje pozarządowe
mgr Anna Skarzyńska
p. 230, tel. w. 36
Biuro Promocji Miasta
Obsługa Biura Promocji
inż. Marcin Maciejewski
mgr Justyna Włodkowska - Kurpiewska

p. 228, tel. w. 30
e-mail: promocja@zambrow.pl
Wydział Finansowy
Z-ca Skarbnika
Krystyna Wnorowska
p. 220, tel. w. 24

Sprawy budżetowe
mgr Robert Mrozowski
p. 219, tel. w. 18
mgr Monika Bieniek
p. 219, tel. w. 18
mgr Katarzyna Borowska
p. 220, tel. w. 24

Wymiar podatków i opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym
mgr Edyta Łuniewska
p. 221, tel. w. 13
mgr Anna Dąbrowska
p. 221, tel. w. 13
mgr Agnieszka Bańkowska
p. 221, tel. w. 13
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Naczelnik Wydziału
mgr inż. Danuta Łapińska
p. 210, tel. w. 31
e-mail: d.lapinska@zambrow.pl

Z-ca Naczelnika
mgr inż. Bożena Wróblewska
p. 209, tel. w. 26

Gospodarowanie gruntami, gospodarowanie zasobami komunalnymi
mgr Sylwester Turowski
p. 211, tel. w. 32
mgr Izabela Dębek
p. 211, tel. w. 32


Użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości i lokali
Marta Banasik
p. 211, tel. w. 32

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
mgr inż. Bożena Wróblewska
p. 209, tel. w. 26
inż. Arkadiusz Sasinowski
p. 208, tel. w. 20

Decyzje o warunkach zabudowy
mgr inż. Bożena Wróblewska
p. 209, tel. w. 26

Podział nieruchomości
inż. Emilia Duchnowska
p. 208, tel. w. 20
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Naczelnik Wydziału
Barbara Zawistowska
p. 239, tel. w. 44
e-mail: b.zawistowska@zambrow.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału
inż. Karol Żabiński
p. 216, tel. w. 16

Realizacja projektów unijnych
mgr inż. Weronika Zaniewska
p. 218. w. 22
Przygotowanie inwestycji i zamówień publicznych
mgr inż. Ewa Chojak
p. 218, tel. w. 22
Przygotowanie inwestycji i zamówień publicznych
Marcin Sadowski
p. 216, tel. w. 16

Sprawy drogownictwa
mgr Janusz Gosk
pok. 217, tel. w. 34
mgr inż. Anna Borzuchowska
pok. 217, tel. w. 34
mgr inż. Diana Markowska
pok. 217, tel. w. 34
Wydział Gospodarki Komunalnej
Naczelnik Wydziału
mgr Halina Brulińska
p. 338, tel. w. 45

Z-ca Naczelnika
Nadzór i kontrola nad zielenią miejską, bieżące utrzymanie czystości dróg miejskich
mgr Michał Skarzyński
p. 340, tel. 33

Oświetlenie ulic
mgr Patrycja Łapińska
p. 336, tel. w. 47

Sprawy ewidencji działalności gospodarczej, targowica miejska - opłaty targowe
mgr Agnieszka Włodkowska
p. 337, tel. w. 46

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi
mgr Wioleta Klimowicz
p. 235, tel. w. 27

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ochrona zwierząt
mgr Sylwia Modzelewska
p. 235, tel. w. 27

Kontrola porządku i czystości w mieście, nadzór nad cmentarzami komunalnymi i wojennymi, targowica miejska - utrzymanie
mgr Jacek Zakrzewski
p. 340, tel. w. 33

Komunikacja miejska, taxi, zezwolenia na sprzedaż alkoholu
mgr Łukasz Milczewski
p. 340, tel.43
Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału
mgr Rafał Pomazański
p. 227, tel. w. 17

Sprawy wojskowe i obrony cywilnej, wydawanie dowodów osobistych
mgr Anna Baczewska
p. 227, tel. w. 41

Ewidencja ludności,sprawy meldunkowe
Joanna Kulesza
p. 227, tel. w. 42
mgr Wioleta Skała
p. 227, tel. w. 42

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik
mgr Anna Stefańska
p. 212, tel. w. 28
e-mail: a.stefanska@zambrow.pl

Z-ca Kierownika
Monika Lutostańska
p. 213, tel. w. 25

Obsługa Urzędu Stanu Cywilnego
mgr Jarosław Kozłowski
p. 213, tel. w. 25
 

Formularz kontaktowy: