Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów o pow. 0,0622 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działkami nr 549/3 o pow. 0,0585 ha, nr  536/6 o pow. 0,0035 ha i nr 537/4 o pow. 0,0002 ha położonej w Zambrowie w rejonie ulic Sadowej i Pileckiego.

GP. 6840.6.2020

Accessibility