OGŁOSZENIE

O zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie  usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zambrów w latach 2023-2024.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.):

  1. Nazwa i adres organizatora:

Miasto Zambrów

ul. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  • Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)- w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.)

  • Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
  • Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zambrów
  • Linie/sieć komunikacyjna: przewozy autobusowe osób w ramach komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zambrów
  • Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: 15.09.2022 r.
  • Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.
Accessibility