Konferencja prasowa dotycząca projektów unijnych

10 września 2021 rok, godz. 12.00 w sali gimnastycznej przy Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu i omówieniu projektów realizowanych przez Miasto Zambrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Podczas konferencji przedstawiciele z Urzędu Miasta Zambrów omówili projekty unijne zrealizowane bądź w trakcie realizacji na terenie miasta Zambrów:

  1. „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie” – Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski
  2. „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej”- Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów Adam Libuda
  3. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie” – Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Zambrów Barbara Zawistowska
  4. „Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły” – Z-ca naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Zambrów Barbara Zawistowska
  5. „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie” – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Beata Bernatowicz

Spotkanie było także okazją do złożenia podziękowań. Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski złożył podziękowania:

– Marszałkowi Województwa Podlaskiego Panu Arturowi Kosickiemu (którego reprezentowała Izabela Łokić – Zastępca  Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego),

– Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Joannie Sarosiek,

– Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Karolinie Perkowskiej,

–  Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Emilii Malinowskiej,

– Dyrektor Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” Katarzynie Śniecińskiej.

W kolejnych częściach konferencji odbyło się zwiedzanie sali sportowej oraz sal dydaktycznych objętych projektem pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie. Gości oprowadziła Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie Anna Biała. Następnie goście udali się w teren, gdzie Burmistrz Miasta Zambrów zaprezentował obiekty objęte projektem pn. „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej” –  Centrum Monitoringu, salę wystawową Regionalnej Izby Historycznej.

Konferencję poprowadziła Katarzyna Kulesza z Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, zaś zaproszenie Burmistrza przyjęły media lokalne i regionalne.

Karolina Ilczuk

Zapraszamy do obejrzenia filmów na temat projektów:

Accessibility