Zaproszenie na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów

Burmistrz Miasta Zambrów serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Zambrów, przedsiębiorców, członków i przedstawicieli stowarzyszeń oraz instytucji do wzięcia aktywnego udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”.

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godzinie 14 30 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie.

Na spotkaniu zostanie wskazany aktualny stan prac nad projektem. Planuje się przedstawienie wyników badań ankietowych oraz wskazanie listy przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji.

Głównym celem spotkania będzie przedstawienie projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów”.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta Zambrów oraz telefonicznie w godzinach pracy Urzędu :

Włodzimierz Łąka – koordynator projektu – (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234;

Weronika Zaniewska – (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Accessibility