Zaproszenie na spotkanie w ramach  konsultacji społecznych  projektu 
„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”

Burmistrz Miasta Zambrów

Serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Zambrów, przedsiębiorców, członków i przedstawicieli stowarzyszeń oraz instytucji do wzięcia aktywnego udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Zambrów”.

Spotkanie odbędzie się 22 maja 2017 r. o godzinie 16 30 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie

Spotkanie będzie miało charakter konsolidacyjny, na którym zostanie wskazany aktualny stan prac nad projektem. Planuje się przedstawienie wyników ankiety pierwszej, zapoznanie z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji, wskazanie wcześniej zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego przeznaczonego do rewitalizacji, a także analizę problemów występujących na tym terenie.

Głównym celem spotkania będzie zaangażowanie osób oraz ich wsparcie w poznaniu potrzeb oraz pozyskania pomysłów, działań, przedsięwzięć możliwych do zrealizowania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz ustalenie sposobu zarządzania nimi, które mogłyby zostać uwzględnione w Programie Rewitalizacji.

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta Zambrów oraz telefonicznie w godzinach pracy Urzędu :
Włodzimierz Łąka – koordynator projektu – (86) 271 22 10 wew. 44; pok. 234;
Barbara Zawistowska, Weronika Zaniewska – (86) 271 22 10 wew. 22; pok. 218.

Accessibility