Pierwsi partnerzy programu Zambrów przyjazny Rodzinie 3+

30 listopada 2013r. na sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów odbyło się uroczyste podpisanie umów z podmiotami przystępującymi do Programu ZAMBRÓW PRZYJAZNY RODZINIE 3+ przyjętym uchwałą Nr 167/XXXII/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 października 2013r.

W spotkaniu wzięło udział 21 przedstawicieli podmiotów z terenu miasta.

Accessibility