Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych partnerem programu Zambrów przyjazny Rodzinie 3+

27 stycznia 2015 roku do programu „Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+” dołączyła firma: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych i rolnych.

Zapewni zniżki w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w Zambrowie poprzez agentów ubezpieczeniowych:

– Handel Komisowy Pojazdami Samochodowymi i Sprzętem Rolniczym Krzysztof Dworakowski, ul. Ostrowska 31C,

– Agencja Ubezpieczeniowa Dworakowska Dorota ul. Białostocka 29/36,

– Handel Komisowy Pojazdami Samochodowymi i Sprzętem Rolniczym Mirosław Józef Grochowski, ul. Łomżyńska 52,

– Janusz Mianowski Ubezpieczenia, Al. Wojska Polskiego 18B,

– Regionalne Biuro Obsługi Ubezpieczeniowej Progress s.c. Klimaszewski Mariusz, ul. Białostocka 22C,

– Optima Truchel Katarzyna, ul. Fabryczna 3A,

oraz na terenie całego województwa podlaskiego – realizowane przez pośredników ubezpieczeniowych i agentów współpracujących z TUW „TUW”.

Zniżka dotyczy: ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i rolnych w wysokości: komunikacja – 15%, majątkowe i rolne – 30%. Ubezpieczenie komunikacyjne: 15%, w tym:

– Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów (OC),

– Auto-Casco (AC+KR) – nie dotyczy ryzyk dodatkowych (zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo-osobowych o DMC do 3,5 tony),

– Bezpieczna Rodzina (z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM),

– Bezpieczny Dom w budowie,

– Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków,

– Bezpieczna Zagroda,

– Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Zniżka łączy się z innymi zniżkami udzielanymi przez TUW „TUW”

Zniżka naliczana jest iloczynowo

Zniżka obniża próg składki minimalnej w każdym z ww. ubezpieczeń

Accessibility