Po dwie oferty na zagospodarowanie ul. Magazynowej 5 i 7 

Urząd Miasta Zambrów ogłosił przetarg na wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Magazynowej 5 i 7 w Zambrowie, który  obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni oraz wykonanie przebudowy ulicy i chodnika, a także placu przed budynkiem garaży. Druga część obejmuje budowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na komórki lokatorskie, osłony śmietnikowej, dojazdu wraz 58 miejscami postojowymi na samochody osobowe i ciągami pieszymi, plac zabaw oraz rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych.

Na realizację zadania Urząd Miasta Zambrów przeznaczył:

część I  – 1.300.000,00 zł brutto

część II – 270.000,00 zł brutto

Do Urzędu Miasta Zambrów wpłynęły dwie oferty:

CZĘŚĆ I – Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Magazynowej 5 i 7 w Zambrowie

Oferta nr 1:

UAB Siauliu Plentas Sp. z o.o. Oddział w Polsce – oferowana kwota brutto 357.756,84 zł – okres gwarancji 60 m-cy

Oferta nr 2:

Trans-bruk Adam Kumycz – oferowana kwota brutto 356.700,00 zł – okres gwarancji 60 m-cy

CZĘŚĆ II – Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Magazynowej 2 w Zambrowie

Oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher – oferowana kwota brutto 989.900,00 zł – okres gwarancji 60 m-cy

Oferta nr 2:

UAB Siauliu Plentas Sp. z o.o. Oddział w Polsce – oferowana kwota brutto 1.589.841,65 zł – okres gwarancji 60 m-cy

Więcej informacji: http://um.zambrow.bip-gov.info.pl/bip/;jsessionid=3894213B1D22A4A2EF9EF75927D0444F

Accessibility