Bezpańskie Psy

Miasto Zambrów informuje, że zgłoszenia bezpańskich psów z terenu naszej gminy można kierować od pn. do pt. w godz. 7:30 – 15:30 pod numer telefonu 86 271 22 10 wew. 27.

W sytuacjach szczególnych, wymagających natychmiastowej interwencji (np. pies agresywny), poza godzinami pracy Urzędu Miasta Zambrów, sprawę należy zgłosić Policji.

Miasto Zambrów posiada umowę na odławianie, transport, umieszczanie i utrzymanie w schronisku bezpańskich psów z terenu naszej gminy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PERRO” Marzena Golańska (Zamienie, ul.  Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki). Wykonawca prowadzi jednocześnie Schronisko dla Zwierząt pod adresem 26-804 Stromiec, Małe Boże 7a.

Album: psy odłowione w miejscowości Zambrów w roku 2022/2023

Koty wolno żyjące

Miasto Zambrów informuje, że istnieje możliwość wykonania bezpłatnej sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących dostarczonych do jednego z dwóch punktów weterynaryjnych, z którymi Miasto Zambrów ma zawarte umowy tj.:

  • JARBANK-   -VET Kamil Kuleszczyk , 18-300 Zambrów, ul. Legionowa 3 
  • „Zambrowskie Centrum Weterynaryjne , 18-300 Zambrów, ul. Gen. J. Bema 2C
  • Emilia Przychodzeń – Gabinet Weterynaryjny “Pupil”, 18-300 Zambrów, ul. Ostrowska 2A

Zwierzęta należy dostarczyć do gabinetu we własnym zakresie, po wcześniejszym kontakcie z placówką. Na miejscu należy wypełnić oświadczenie, o braku prawa własności do zwierząt.

Akcja będzie prowadzona do wyczerpania środków, przeznaczonych na przedmiotowy cel w budżecie Miasta Zambrów.

Accessibility