Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów

Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów

Beneficjent: Miasto Zambrów
Kwota dofinansowania: 12.739.295,34 zł

Data udostępnienia promesy dofinansowania: 26.07.2023 r.
Wartość robót budowlanych: 14.987.406,29 zł
Realizacja: 01.04.2023 – 15.08.2023 r.

Planowana data zakończenia realizacji zadania: 31.08.2023 r.

Zakres inwestycji:
Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych miejskich jednostek organizacyjnych:
– Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie,
– Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie,
– Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie,
– Miejskie Przedszkole nr 1 w Zambrowie,
– Miejskie Przedszkole nr 3 w Zambrowie,
– Miejskie Przedszkole nr 4 w Zambrowie,
– Miejskie Przedszkole nr 6 w Zambrowie,
poprzez:
1) prowadzenie prac remontowych zewnętrznych (m.in.: remonty elewacji, dachów, stolarki, placów zabaw, ogrodzeń),
2) prowadzenie prac remontowych wewnętrznych (m.in.: remonty sal dydaktycznych (malowanie ścian i sufitów, remonty podłóg), korytarzy i klatek schodowych, pomieszczeń zaplecza kuchenno-gospodarczego, starych niefunkcjonalnych łazienek, wymiana oświetlenia na energooszczędne),
3) montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby przedszkoli.

Accessibility