KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 15 lipca do 5 sierpnia 2022 roku) wykazy:

  • nieruchomości stanowiącej części działek nr 134/13 i nr 1022 położonych w Zambrowie przeznaczonych do najmu na okres 3 lat,
  • nieruchomości stanowiącej część działki nr 2929/59 przeznaczonej do użyczenia na czas nieoznaczony.
Accessibility