1

Interpelacje i wnioski

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
Rady Miasta Zambrów


Interpelacja radnego p. Michała Klimowicza

Odpowiedź na interpelację Radnego Michała Klimowicza


Interpelacja Radnego p. Michała Klimowicza

Odpowiedź na interpelację Radnego Klimowicza


Interpelacja radnej p. Anny Truchel

Odpowiedź na interpelację Radnej Anny Truchel


Interpelacja Radego p. Michała Klimowicza

Odpowiedź na interpelację Radnego p. Michała Klimowicza


Interpelacja Radnej p. Grażyny Anny Wyszyńskiej

Odpowiedź na interpelację Radnej p. Grażyny Wyszyńskiej

Odpowiedź na interpelację Radnej p. Grażyny Wyszyńskiej c.d.


Interpelacja Radnego p. Łukasza Miszaka

Odpwiedż na interpelacje p. Łukasza Miszaka


Interpelacja Radnej p.Anny Chętnik

Odpowiedź na interpelację Radnej Anny Chętnik