231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja br. odbyły się miejskie uroczystości upamiętniające 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

O godzinie 12:00 odbyła się msza św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, szkół, instytucji, stowarzyszeń, związków oraz mieszkańców miasta Zambrów.

Po uroczystej mszy nastąpił przemarsz pod pomnik powstania styczniowego na Placu Sikorskiego, gdzie odbyła się druga część uroczystości.

Kolejno był czas na przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski a tuż po nim poseł na Sejm RP Paweł Krutul  i senator RP Marek Adam Komorowski. Zostały także odczytane listy posłów na Sejm RP Stefana Krajewskiego i Jarosława Zielińskiego.

Następnie licznie przybyłe delegacje złożyły wieńce oraz kwiaty. Tradycyjnie oprawę muzyczną zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Krzysztofa Witkowskiego a wartę honorową pełnili rekonstruktorzy Stowarzyszenia Historycznego im. 71.pp oraz harcerze Hufca Wschodniomazowieckiego w Zambrowie.

K.Ferks

Accessibility