5 Zambrowski Bieg Uliczny zakończony – wyniki

Zambrowski Bieg Uliczny tradycyjnie odbył się 1 maja w Zambrowie. Do rywalizacji w 5 edycji sportowej imprezy przystąpiły  przedszkolaki, dzieci, młodzież oraz dorośli. Do tegorocznych biegów długodystansowych zgłosiło się 158 zawodników. W biegach dla dzieci i młodzieży udział wzięło 540 młodych biegaczy. Celem zambrowskich biegów było przede wszystkim upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz promocja miasta Zambrów jako przyjaznego dla biegaczy.

Organizatorami biegów byli:  Miasto Zambrów, Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne SPORTEAM oraz Uczniowski Klub Sportowy ORKAN przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Sportowa impreza rozpoczęła się od rozgrzewki dla najmłodszych biegaczy, którą poprowadziła Maria Mańko – zambrowianka, absolwentka AWF Warszawa, licencjonowany Instruktor Rekreacji Ruchowej i Fitness.

Następnie dzieci i młodzież przystąpili do biegowej rywalizacji. Po zakończonych biegach, zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali statuetki oraz nagrody rzeczowe, zaś pozostali zawodnicy pamiątkowe medale.

O godz. 10.20 wystartował bieg na dystansie 5 km, zaś 5 minut później bieg na dystansie 10 km. Bieg odbywał się tradycyjnie ulicami miasta. Łącznie w biegu wystartowało 158 zawodników, w tym 76 na dystansie 10 km i 82 na dystansie 5 km.

Po zakończeniu obu biegów, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, zaś najlepsi otrzymali statuetki oraz nagrody finansowe z rąk Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego oraz Prezes Banku Spółdzielczego Zenony Zalewskiej. Specjalną nagrodę dla zwycięzców na dystansie 10 km i 5 km dla Najszybszej Zambrowianki, Najszybszego Zambrowianina oraz Najszybszej Biegaczki Powiatu Zambrowskiego oraz Najszybszego Biegacza Powiatu Zambrowskiego ufundowała również firma STW. Właściciel firmy Sławomir Worosilak przekazał voucher na zakup paliwa wartości 100 zł.

OFICJALNA KLASYFIKACJA:

Dzieci i młodzież:

Przedszkola

 1. Sasinowski Grzegorz  –  MP 5
 2. Wierciński Kacper  – MP 5
 3. Zaręba Patrycja  – MP 1

Klasy I Dziewczynki – 200 m

 1. Andrzejczyk Anna  – SP 5
 2. Markowska Maja – SP 5
 3. Łada Maja – SP 5

Klasy I Chłopcy – 200 m

 1. Gromek Aleksander – SP 5
 2. Brzózka Piotr – SP 4
 3. Kruszewski Marek – SP 5

Klasy II – III Dziewczęta – 400 m

 1. Przeździecka Natalia – SP 5
 2. Skonieczna Zuzanna – SP 5
 3. Święczkowska Amelia  – SP 4

Klasy II-III Chłopcy – 400 m

 1. Kołakowski Maksymilian – SP 4
 2. Sienicki Jakub – SP 3
 3. Patryka Julek – SP 5

Klasy IV Dziewczęta – 600 m

 1. Brulińska Anna – SP 5
 2. Zimnoch Julia – SP 4
 3. Tarach Magdalena – SP  4

Klasy IV Chłopcy – 600 m

 1. Majchrzak Piotr – SP 5
 2. Sadowski Kacper – SP 3
 3. Konopko Maciej– SP 3

Klasy V Dziewczęta – 600 m

 1. Stepczyńska Oliwia – SP 4
 2. Jastrzębska Kamila – SP 5
 3. Grodzka Julia – SP 4

Klasy V Chłopcy – 800 m

 1. Dębek Michał – SP 4
 2. Brandt Iwo – SP 3
 3. Bogucki Antek – SP 5

Klasy VI Dziewczęta – 600 m

 1. Stańczyk Julia – SP 5
 2. Żelaźnicka Paula – SP 4
 3. Stańczyk Oliwia – SP 5

Klasy VI Chłopcy – 800 m

 1. Potęga Kamil  –  SP 3
 2. Ołdakowski Jakub  –  SP 4
 3. Choromański Mateusz  –  SP 3

Klasy VII Dziewczęta – 600 m

 1. Dębek Anna –  SP 4
 2. Dąbrowska Magda – SP 4
 3. Potęga Weronika – SP 3

Klasy VII Chłopcy – 1000 m

 1. Kulesza Mateusz – SP 3
 2. Dębnicki Maciej – SP 4
 3. Małkowski Adam– SP 5

Klasy VIII Dziewczęta – 600 m

 1. Krajewska Gabriela – SP 4
 2. Morawska Julia – SP 3

Klasy VIII Chłopcy – 1000 m

 1. Czartoszewski Patryk – SP 4
 2. Jary Oliwier – SP 3
 3. Rakulski Kewin – SP 3

Gimnazja Dziewczęta – 600 m

 1. Mioduszewska Małgorzata  – GZSO Zambrów
 2. Kobosko Natalia – MG 1
 3. Jasionek Adrianna– MG 1

Gimnazja Chłopcy – 1000 m

 1. Dybowski Bartosz – MG 1

Dorośli:

Generalna klasyfikacja kobiet na dystansie 10 km

 1. Gosk Anna – Białystok
 2. Bielawiec Julita – Białystok
 3. Mańko Maria – Zambrów

Generalna klasyfikacja mężczyzn na dystansie 10 km

 1. Semenowycz Bogdan – Kivshovata
 2. Verkhavodkin Henadz – Grodo
 3. Dąbrowski Przemysław –Rzekuń

Generalna klasyfikacja kobiet na dystansie 5 km

 1. Semenovych Nataliia – Kijów
 2. Okseniuk Oksana – Łuck
 3. Czartoryska Sylwia – Łomża

Generalna klasyfikacja mężczyzna na dystansie 5 km

 1. Okseniuk Sergii – Łuck
 2. Leończuk Andrzej – Białystok
 3. Slobodianiuk Denis – Winnica

Generalna klasyfikacja kobiet z terenu Polski na dystansie 10 km

 1. Gosk Anna – Białystok
 2. Bielawiec Julita – Białystok
 3. Mańko Maria – Zambrów

Generalna klasyfikacja mężczyzn z terenu Polski na dystansie 10 km

 1. Dąbrowski Przemysław – Rzekuń
 2. Andrzejuk Bogusław – Białystok
 3. Zaremba Tomasz – Zambrów

Generalna klasyfikacja kobiet z terenu Polski na dystansie 5 km

 1. Czartoryska Sylwia – Łomża
 2. Rakowska Iwona – Krasnosielec
 3. Malik Magdalena – Podborze

Generalna klasyfikacja mężczyzn z terenu Polski na dystansie 5 km

 1. Leończuk Andrzej – Białystok
 2. Grygo Paweł  – Łomża
 3. Czerwiński Andrzej – Białystok

Najszybsza Zambrowianka na dystansie 10 km

Mańko Maria – Zambrów

Najszybsza Biegaczka Powiatu Zambrowskiego na dystansie 10 km

Małgorzata Szymczuk – Żabikowo Prywatne

Najszybszy Zambrowianin na dystansie 10 km

Zaremba Tomasz – Zambrów

Najszybszy Biegacz Powiatu Zambrowskiego 10 km

Jabłoński Karol – Rutki

Najszybsza Zambrowianka na dystansie 5 km

Buczyńska Patrycja – Zambrów

Najszybsza Biegaczka Powiatu Zambrowskiego na dystansie 5 km

Tabędzka Katarzyna – Srebrny Borek

Najszybszy Zambrowianin na dystansie 5 km

Kurpiński Adam – Zambrów

Najszybszy Biegacz Powiatu Zambrowskiego na dystansie 5 km

Murawski Piotr –Tabędz

Sponsorzy:

– System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. (sponsor strategiczny)

– Bank Spółdzielczy w Zambrowie.

– STW stacja paliw – sponsor

Burmistrz Miasta Zambrów dziękuje za pomoc w organizacji biegów:

– Prezesowi i członkom Stowarzyszenia Sportowego Sporteam,

– Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ORKAN na czele z Panem Leszkiem Chodkiewiczem,

– policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie,

– strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach Łubnicach,

– Grupie Ratowniczej „Nadzieja”

– wolontariuszom ze szkolnego klubu wolontariatu „Serce na dłoni” z Miejskiego Gimnazjum Nr 1 na czele z Panem Andrzejem Trochimowiczem,

-parcownikom Zambrowskiemu Klubowi Sportowemu OLIMPIA,

– panom: Piotrowi Tarasewiczowi , Janowi Sokołowskiemu,

– patronom medialnym: zambrowskiemu portalowi internetowemu www.zambrow.org, portalowi internetowemu www.zambrowiacy.pl oraz Telewizji Narew

– elektronicznemu pomiarowi czasu – Czasomierzyk

 

Szczegółowe wyniki znajdą Państwo w zakładce WYNIKI.

Relacja foto TUTAJ.

 

Marzena Gołębiewska

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility