78. rocznica Zbrodni Katyńskiej

22 kwietnia 2018 r. mieszkańcy miasta Zambrów uczcili 78. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie, którą celebrował ks. dr Jacek Kotowski –  Duszpasterz Rodzin Diecezji Łomżyńskiej. We mszy świętej udział wzięły poczty sztandarowe, władze samorządowe wszystkich szczebli,  rodziny katyńskie, delegacje: przedszkoli, szkół, stowarzyszeń, policji, straży, kombatantów, Sybiraków; zuchy i harcerze oraz przedstawiciele różnych partii politycznych działających w Zambrowie.

Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu komunalnym na ul. ks. H. Kulbata pod nowo powstałym pomnikiem upamiętniającym oficerów zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze-Miednoje. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego wykonała hymn Rzeczypospolitej Polskiej, następnie wystąpił Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski. Głos zabrał również poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski oraz Witomiła Wołk–Jezierska – córka zamordowanego w Katyniu oficera artylerii Wincentego Wołka. Pani Witomiła oprócz słów podziękowania i wdzięczności przekazała, swojego autorstwa książkę pt. “Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. generała Józefa Bema w Zambrowie”, którą otrzymali: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, ks. prał. Marian Olszewski, Jerzy Dąbrowski, Dariusz Grabowski, Jan Zakrzewski, Tomasz Piórkowski, Andrzej Brzóska i Karolina Ilczuk.

Głównym punktem wczorajszej uroczystości było odsłonięcie nowego pomnika ku czci i pamięci oficerów zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze-Miednoje. Symbolicznego odsłonięcia dokonali: Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Korzeniowski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz Witomiła Wołk–Jezierska wraz z Jerzym Dąbrowskim – honorowym obywatelem Miasta Zambrów, synem kpt. Władysława Dąbrowskiego dowódcy I kompanii ckm, rannego w Bitwie o Zambrów.

Na zakończenie 78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej kpt. Andrzej Pawluczuk odczytał apel poległych. Następnie kompania honorowa Zakładu Karnego w Czerwonym Borze dowodzona przez kpt. Adam Czerwonko oddała salwę honorową, zaś poszczególne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

Wartę honorową przed pomnikiem pełniły zuchy z Czwartej Zambrowskiej Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty”, działającej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie, harcerze z trzeciej Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Grota”, rekonstruktorzy Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty oraz funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Uroczystość poprowadził Dariusz Grabowski.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Accessibility