79. rocznica Bitwy o Zambrów

Tegoroczne obchody 79. rocznicy Bitwy o Zambrów rozpoczęły się 8 września rajdem rowerowym szlakiem Bitwy o Zambrów. Rowerzyści przemierzyli szlak liczący 50 km. Trasa przebiegała przez miejscowości Łętownica, Andrzejewo i Srebrna. Rowerzyści zatrzymując się w poszczególnych miejscach oddali hołd poległym żołnierzom. O przebiegu bitwy na trasie opowiadał Paweł Sanewski – rekonstruktor ze Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty.

W niedzielę 9 września miały miejsce główne uroczystości patriotyczne, które rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Ducha Świętego z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli, delegacji placówek oświatowych, związków i stowarzyszeń, służb mundurowych, partii politycznych, zuchów, harcerzy i wiernych z tutejszej parafii. Mszę celebrował ks. Grzegorz Kierski.

Po mszy wszyscy zebrani w pochodzie udali się pod pomnik poległych żołnierzy 71. Pułku Piechoty mieszczący się przy. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz honorowy obywatel miasta Zambrów Jerzy Dąbrowski – syn kpt. Władysława Dąbrowskiego – dowódcy I kompanii ckm, poległego w Bitwie o Zambrów w 1939 roku. Następnie Apel Poległych odczytał porucznik Andrzej Pawluczuk, salwę honorową wykonali funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Dowódcą kompani honorowej był kpt. Adama Czerwonko.

Na zakończenie popołudniowych obchodów kilkadziesiąt delegacji złożyło kwiaty i wieńce pod pomnikiem 71. Pułku Piechoty.

Oprawę muzyczną tradycyjnie zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta prowadzona przez kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego. Wartę honorową pod pomnikiem zaciągnęli harcerze z III Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej “Grota”, harcerze z próbnej zambrowskiej drużyny harcerskiej 7 Ogni oraz zuchy z 4. Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty” ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Tegoroczne obchody 79. rocznicy Bitwy o Zambrów zakończyły się inscenizacją historyczną, w której udział wzięło kilkudziesięciu rekonstruktorów w niemieckich i polskich mundurach z okresu II Wojny Światowej, między innymi: Grupa Rekonstrukcji Historycznej 9. Pułku Strzelców Konnych z Grajewa, Grupa Rekonstrukcji Historycznej “Narew”, 44. Pułk Piechoty Strzelców Legii Amerykańskiej, Szwadron Historyczny 9. Pułku Strzelców Konnych Biała Piska, GRH Johannesburg przy Stowarzyszeniu Historycznym Piska Pozycja Ryglowa, Stowarzyszenie Sportowo-Jeździeckie im. 10. Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie, Stowarzyszenie Kawaleryjne Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie, Stowarzyszenie Historyczne im. 71. Pułku Piechoty oraz aktorzy z Teatru Form Różnych z Zambrowa.

Widowisko przyciągnęło na tereny zielone przy targowicy miejskiej liczną grupę mieszkańców miasta i okolic. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Historyczne im. 71. Pułku Piechoty w Zambrowie oraz Urząd Miasta w Zambrowie.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Accessibility