82. rocznica Zbrodni Katyńskiej

24 kwietnia br. odbyły się, miejskie obchody 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą sprawowaną przez ks.kan. dr Grzegorza Śniadacha proboszcza parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie. Homilię wygłosił ks.kan. Zdzisław Godlewski, który nawiązał w niej do wydarzeń z wiosny 1940 roku.

Po mszy świętej wszyscy zgromadzeni udali się na cmentarz komunalny przy ul. Ks. Henryka Kulbata na dalszą część obchodów. Uroczystość przy pomniku upamiętniającym ofiary zamordowane w Katyniu rozpoczęto od hymnu narodowego, wykonanego przez Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego. Następnie zabrał głos Burmistrz Miasta Zambrów. Swoje przemówienia wygłosili także wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski oraz senator RP Marek Adam Komorowski. Z powodu braku możliwości uczestniczenia w obchodach posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, w jego imieniu prowadzący Dariusz Grabowski odczytał nadesłany list.

Podczas uroczystości nastąpiło odsłonięcie nowo dopisanych nazwisk zamordowanych w Katyniu: st. sierż. Jana Jeżewskiego – podoficera 71. Pułku Piechoty, zamordowanego przez sowietów w 1940 roku na Białorusi oraz por.rez. Tadeusza Juliusza Konarzewskiego zamordowanego w Katyniu. Uroczystego odsłonięcia dokonał wnuk st. sierż. Jana Jeżewskiego – Wojciech Barzewski. Kolejno z rąk Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marty Konopka bliscy kpt. Władysława Dąbrowskiego, st. sierż. Jana Jeżewskiego, kpt. Bronisława Koteckiego otrzymali pamiątkowe dyplomy.

W dalszej części miejskich obchodów 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej odczytany został Apel Pamięci Poległych przez ppor. Sylwię Antczak zaś kompania honorowa 18. Pułku Logistycznego  z Łomży oddała salwę honorową. Zwieńczeniem obchodów było złożenie przez poszczególne delegację wieńców i kwiatów.  Wartę honorową przy pomniku upamiętniającym ofiary Zbrodni Katyńskiej pełnili żołnierze 18. Pułku Logistycznego z Łomży oraz członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty. Jeszcze tego samego dnia, delegacja Urzędu Miasta w składzie Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Przewodniczący Rady Miasta Jacek Olszewski,  a także Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów Adam Libuda złożyła wiązankę pod tablicą pamiątkową przy ul. Ofiar Katynia.

K.Ferks

Accessibility