83. rocznica wybuchu II wojny światowej


1 września 1939 roku III Rzesza zaatakowała Polskę.

Burmistrz Miasta Zambrów wraz z władzami samorządowymi Powiatu Zambrowskiego i Gminy Zambrów oddając hołd bohaterom złożyli wiązanki okolicznościowe przy pomniku poległych w obronie ojczyzny żołnierzy Wojska Polskiego.

Kartka z kalendarza

Hitler skierował żądania do Polski: domagał się zgody na aneksję Wolnego Miasta Gdańsk i budowę eksterytorialnego połączenia pomiędzy zwartym terytorium Niemiec a Prusami Wschodnimi przez polskie Pomorze czyli tzw. „korytarz”. Polska posiadała sprzymierzeńca, którym była Francja, a w marcu 1939 r. otrzymała również gwarancje brytyjskie. Tymczasem 23 sierpnia 1939 r. Niemcy doprowadziły do podpisania z ZSRR paktu o nieagresji – pakt Ribbentropp-Mołotow , którego tajny protokół przewidywał sowiecko-niemiecką współpracę na wypadek wojny i podział terytorium polskiego pomiędzy oba państwa.

Stanowcza postawa Polski wobec żądań Hitlera spowodowała agresję niemiecką. III Rzesza zaatakowała bez wypowiedzenia wojny 1 września 1939 roku. Sojusznicy Polski – Francja i Wielka Brytania wypełniając swoje zobowiązania wypowiedziały Niemcom wojnę 3 września. Wraz ze Zjednoczonym Królestwem, wojnę Niemcom wypowiedziały również inne kraje Commonwealthu – Kanada, Australia, Nowa Zelandia i RPA. Tym samym wojna nabrała formalnie charakteru konfliktu światowego.

17 września na terytorium Polski wkroczyły wojska sowieckie. Polskie władze nie widząc możliwości dalszego oporu w kraju przekroczyły granicę z Rumunią i nakazały ewakuację wojsk oraz nienawiązywanie walki z Sowietami.  26 września podjęto decyzję o kapitulacji Warszawy. Mimo to polski opór trwał aż do 6 października, kiedy to ostatnie jednostki regularnej armii poddały się Niemcom pod Kockiem.


Kampania wrześniowa toczyła się w trzech fazach. W pierwszych dniach września przybierały na sile walki wzdłuż granic. W dniach 7-17 września siły polskie walczyły w głębi kraju i usiłowały stworzyć nową linię obrony na Wschodzie. Od 17 września większość wysiłku wojennego była związana tylko z opóźnianiem działań niemieckich w nadziei na rozpoczęcie ofensywy przez Francję oraz z przebijaniem się poszczególnych oddziałów do granic państw neutralnych – Rumunii, Litwy i Węgier.

Podczas działań wojennych straciło życie ok. 67 tys. polskich żołnierzy, a 133 tys. zostało rannych; zginęło blisko 6 mln obywateli Polski, w tym 3 mln Żydów.

Opracowano na podstawie:  Wojtach Ł. , „Polska w II wojnie światowej”, Muzem Historii Polski, https://muzhp.pl; dostęp: 01.09.2022

K.Ferks

Accessibility