84. rocznica Bitwy o Zambrów

10 września miały miejsce główne uroczystości patriotyczne 84. rocznicy Bitwy o Zambrów, które rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Ducha Świętego z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli, delegacji placówek oświatowych, związków i stowarzyszeń, służb mundurowych, Jerzego i Tadeusza Dąbrowskich (synów kpt. Władysława Dąbrowskiego –  dowódcy I kompanii ckm, poległego w Bitwie o Zambrów w 1939 roku) z rodziną, partii politycznych, harcerzy i wiernych z tutejszej parafii. Mszę koncelebrował Proboszcz parafii pw. Ducha Świętego ks. Robert Zieliński.

Po mszy świętej wszyscy zebrani w pochodzie udali się pod pomnik poległych żołnierzy 71. Pułku Piechoty mieszczący się przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz honorowy obywatel miasta Zambrów Jerzy Dąbrowski. Następnie Apel Poległych odczytał porucznik Mateusz Koryszewski. Salwę honorową wykonali żołnierze 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, dowódcą kompani honorowej był porucznik Mateusz Pawlak.

Na zakończenie przybyłe delegacje w asyście żołnierzy pułku złożyły kwiaty i wieńce pod pomnikiem.

Oprawę muzyczną podczas niedzielnych uroczystości zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta prowadzona przez kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego. Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli żołnierze 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego, rekonstruktorzy z Stowarzyszenia Historycznego im. 71 Pułku Piechoty, harcerze z Hufca Wschodniomazowieckiego ZHP w Zambrowie.

Organizatorem wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz pułkownik Karol Kurowski – dowódca batalionu remontowego z 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego.

W związku z obchodami  84. rocznicy Bitwy o Zambrów do burmistrza listy nadesłali: Senator RP Marek Adam Komorowski oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel. Poniżej treści listów.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Biuro Promocji Miasta 

Accessibility