Akcja Sprzątanie Świata 2020

Celem akcji Sprzątanie Świata jest budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Zambrów oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne.

W tym roku akcję przeprowadzono pod hasłem“Plastik, Rezygnuję. Redukuję. Segreguję” w dniu 18 września 2020 r. Swój udział zadeklarowało 14 placówek edukacyjnych, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie. W akcji uczestniczyło ok. 420 osób.

Uczestnicy zostali wyposażeni w worki do selektywnej zbiórki odpadów i rękawice jednorazowe. Zbierane nieczystości trafiały do worków przeznaczonych na: szkło, metale i odpady plastikowe, papier oraz odpady zmieszane. Dzieci ochoczo przystąpiły do  zbierania śmieci. Przedszkolaki sprzątały najbliższe otoczenie swoich placówek, starsi uczniowie zbierali odpady na przydzielonych obszarach miasta. Łącznie zebrano ok. 170 kg odpadów, w tym głównie: papier, kartony, opakowania plastikowe i szkło.

Nagrodą za udział i zaangażowanie są książki i pomoce dydaktyczne ufundowane przez Burmistrza Miasta dla każdej placówki biorącej udział w akcji. To wydarzenie wpisało się  na stałe w ekologiczny kalendarz naszego miasta.

Wioleta Klimowicz

Wydział Gospodarki Komunalnej

Accessibility