Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zambrów, przekazuje do wypełnienia ankietę monitorującą dla mieszkańców obszaru LGD „Brama na Podlasie”, celem zbadania efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poznania opinii na temat funkcjonowania Stowarzyszenia.

Zwracamy się z prośbą o wypełnianie ankiety. Wypełnione ankiety prosimy odsyłać drogą mailową na adres w.zaniewska@zambrow.pl, bądź dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miasta Zambrów, przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie – w terminie do dn. 16.02.2018 r. (piątek).

ANKIETA za rok 2017 – MIESZKAŃCY – wersja edytowalna

ANKIETA za rok 2017 – MIESZKAŃCY – wersja PDF

Accessibility