Awans nauczycieli26 sierpnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów odbyło się wręczenie dyplomów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Z rąk Burmistrza Miasta Zambrów dyplomy otrzymało sześcioro nauczycieli..

Szkoła Podstawowa nr 4 :

  • Joanna Osuchowska
  • Łukasz Dębowski

Szkoła Podstawowa nr 5:

  • Agnieszka Dąbrowska
  • Elżbieta Kulesza

Przedszkole miejskie nr 6:

  • Joanna Traczuk
  • Joanna Dąbrowska

K.Ferks

Accessibility