Mamy już ponad 1000 maseczek ochronnych!

Szanowni Państwo,

Do końca wczorajszego dnia do Biura Promocji spłynęło ponad 1000 maseczek !

Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim Paniom zaangażowanym w ich produkcję.

Alicji Ferks, Teresie Dębowskiej, Sylwii Korpalskiej (prowadząca Pracownię Tkaniny w MOK Zambrów), Małgorzacie Przybysławskiej, Barbarze Reinke, Emilii Sienickiej –Zięba, Monice Bieniek (Urząd Miasta Zambrów), Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich „Sreberka” w Srebrnej, Paniom Dyrektorkom oraz Pracownikom Miejskich Przedszkoli.

Założyliśmy adres mailowy: maseczki@zambrow.pl , na który zainteresowani mieszkańcy Zambrowa pow. 60 roku życia mogą wysłać prośbę o dostarczenie maseczki.

W treści wiadomości należy podać:

Imię, nazwisko, datę urodzenia (dd-mm-rrrr) oraz adres zamieszkania

Informujemy, iż Państwa dane będą wykorzystane tylko w celu dystrybucji maseczek.

Maseczki będą sukcesywnie roznoszone przez harcerzy z 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „SIEDEM OGNI” oraz ratowników z grupy Ratowniczej NADZIEJA.

Maseczki będą roznoszone do skrzynek pocztowych.

Accessibility