Burmistrz Miasta podziękował grupie wolontariuszy za bezinteresowne zaangażowanie w akcję “Bezpieczny Senior”

Burmistrz Miasta Zambrów w dniu wczorajszym podziękował grupie wolontariuszy za bezinteresowne zaangażowanie w akcję „Bezpieczny senior”, w ramach której szyto maseczki i dostarczano do seniorów mieszkających na terenie miasta Zambrów.

20 marca 2020 roku wprowadzono w naszym kraju stanu epidemii. Burmistrz Miasta Zambrów podjął decyzję o przystąpieniu do szycia maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla mieszkańców Zambrowa pow. 60 rż oraz osób z grupy podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem (osoby chore, po przeszczepach, z cukrzycą). Wstępnie oszacowano, iż takich osób w Zambrowie jest 5300 osób (dane dostępne na stronie www.stat.gov.pl). Koordynacją akcji z ramienia Urzędu Miasta Zambrów zajmowały się pracownice biura promocji – Justyna Włodkowska – Kurpiewska i Karolina Ilczuk. Bezinteresownie w pracę zaangażowała się grupa harcerzy z 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Siedem Ogni” oraz Mieszkańcy Miasta Zambrów i panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Sreberka” ze Srebrnej.

W ramach podziękowania za pracę na rzecz akcji „Bezpieczny senior” w dniu wczorajszym, to jest 21 lipca br. w kawiarni Cafe Muza Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Burmistrz Miasta Zambrów złożył podziękowania za pomoc osobom:

 – ks. Łukaszowi Rybińskiemu przewodnikowi 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Siedem Ogni”

– harcerzom z 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Siedem Ogni”: Dawidowi Trzeciakowi, Arturowi Kossykowskiemu, Michałowi Sierzputowskiemu, Dawidowi Baczewskiemu

– Alicji Ferks,

– Teresie i Andrzejowi Dębowskim

– Halinie Chmielewskiej

– Reginie Samujło

– paniom z Koła Gospodyń Wiejskich „Sreberka” ze Srebrnej: Anecie Wszołkowskiej, Bożenie Polak, Barbarze Jarząbek, Agnieszce Dębek

– Małgorzacie Przybysławskiej

– Bożenie Ignaczuk

– Ewie Bujko – Zielińskiej

– Barbarze Reinke

– Paulinie Reinke

– Teresie Krajewskiej

– Beacie Smolińskiej

– Beacie Krystowskiej

– Ewie Kur

– Hannie Brzóskiej

– Beacie Pisińskiej

– Emilii Sienickiej Zięba

– właścicielce PPH Wida Mariannie Kamienowskiej

– pracownikom Urzędu Miasta Zambrów: Annie Bączyk, Monice Bieniek, Jerzemu Kossakowskiemu, Karolinie Ilczuk, Justynie Włodkowskiej – Kurpiewskiej.

W szycie maseczek ochronnych zaangażowali się również pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych – miejskich przedszkoli, żłobka, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz szkół podstawowych. Z uwagi na panujące ograniczenia związanymi z zgromadzeniami włodarz miasta podjął decyzję, iż grupie tej podziękuje na oddzielnym spotkaniu, które odbędzie się  pod koniec sierpnia.

Statystyki:

Materiały do produkcji maseczek (tkanina, flizelina, gumeczki, nici, opakowania foliowe, igły do maszyn) zostały zakupione z budżetu Miasta Zambrów z działu Zarządzanie Kryzysowe. Na ten cel wydatkowano łącznie 7 165,08 zł.

W dniach od 6 kwietnia do 5 maja 2020 roku do Biura promocji trafiło łącznie 5322 maseczek ochronnych.

W celu dystrybucji maseczek ochronnych uruchomiono specjalny e-mail maseczki@zambrow.pl , na który można było wysłać zgłoszenie z prośbą o dostarczenie maseczki ochronnej. W dniach od 7 kwietnia do 1 maja 2020 roku pracownice Biura promocji otrzymały 1293 maile z prośbą o dostarczenie maseczek ochronnych dla 1566 mieszkańców Zambrowa. Maseczki były sukcesywnie roznoszone do skrzynek pocztowych przez harcerzy z 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „7 Ogni”. Grupą kierował ks. Łukasz Rybiński z parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie. W czasie roznoszenia maseczek harcerze otrzymywali indywidualne prośby od seniorów, którzy nie słyszeli o akcji, o dostarczenie maseczek ochronnych. W ten sposób do mieszkańców Zambrowa trafiło jeszcze 869 maseczek ochronnych.

Pozostałe maseczki zostały przekazane do:

183 szt. – Przedszkola Miejskie

100 szt.  – żłobek miejski

80 szt. – Powiatowy Urząd Pracy

40 szt. – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Akcja “Bezpieczny Senior” w liczbach:

5322 – wyprodukowanych maseczek ochronnych

2435 – maseczki, które trafiły do mieszkańców

1293 – otrzymane maile

Urząd Miasta Zambrów zabezpieczył rezerwę maseczek ochronnych na zapowiadaną drugą falę epidemii w okresie jesiennym.

Karolina Ilczuk, Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Accessibility