Burmistrz Miasta Zambrów  spotkał się z mieszkańcami

5 grudnia br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Zambrów z mieszkańcami.

Burmistrz omówił następujące tematy:

Bieżące funkcjonowanie miasta i realizacja budżetu 2017 roku, w tym inwestycje:

 • Przebudowa ul. 71 Pułku Piechoty
 • Remont pływalni miejskiej
 • Kapitalny remont ulicy Grunwaldzkiej
 • Budowa miejsc parkingowych przy MP nr 4
 • Budowa miejsc parkingowych i zmiana organizacji ruchu przy ulicy Kosseckiego
 • Budowa łącznika z ulicy Łąkowej do parku przy ul. Cmentarnej
 • Oddano do użytku plac zabaw przy ul. Wilsona
 • Nowe ogrodzenie Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas”
 • Odmulenie zalewu
 • Wykonanie małej infrastruktury nad zalewem
 • Remonty oświatowe: termomodernizacja budynku SP nr 4, termomodernizacja budynku MG nr 1, Remont kapitalny kuchni i stołówki w SP nr 3, wykonanie ogrodzenia i bram wjazdowych oraz oświetlenia zewnętrznego w MP nr 4, zakup piecy konwekcyjno-parowych do MP nr 4 i 6 za kwotę 98.000 zł
 • Wnioski Miasta Zambrów złożone do RPO WP i innych programów:
 • Projekt dofinansowania z RPO panele fotowoltaiczne na budynkach jednorodzinnych – w realizacji.
 • Projekt dofinansowania budowy drogi miejskiej łączącej ul. Ostrowską i ulicę Wojska Polskiego złożony do RPO WP w ramach osi poprawa dostępności transportowej – został odrzucony na etapie oceny merytorycznej.
 • W ramach programu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina zostały złożone wnioski
  o dofinansowanie dwóch projektów: Budowa ścieżki rowerowej do Czerwonego Boru, Budowa amfiteatru – na liście rezerwowej.

Realizacja reformy systemu oświaty w Zambrowie

 • Od 1 września 2018 roku nową siedzibą SP nr 5 będzie budynek MG nr 1 znajdujący się w Zambrowie przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A.
 • Od 1 września 2018 r. będą obowiązywały nowe granice obwodów SP nr 4 i SP nr 5. Będzie to dotyczyło dzieci klas I.
 • W budynku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego będzie również funkcjonowało wygaszane Gimnazjum Publiczne z 6 klasami trzecimi.
 • Budynek SP nr 5 przy ulicy Obrońców Zambrowa zostanie przeznaczony na Przedszkole nr 5 i żłobek miejski.
 • Jesteśmy w posiadaniu dokumentacji technicznej na remont budynku z adaptacją do funkcji żłobkowej i przedszkolnej, w wyniku tego remontu powstanie:
 • 11 sal wychowania przedszkolnego dla 250 dzieci,
 • 4 sale żłobkowe dla 55 dzieci.
 • W chwili obecnej jest przygotowywany wniosek do RPO WP w celu dofinansowania tego remontu ze środków unijnych.
 • W miesiącu styczniu 2018 roku będzie ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora MP 5.
 • W związku z remontem budynku po SP nr 5, który rozpocznie się 1 czerwca 2018 roku, ulegnie zmiana organizacja roku szkolnego 2017/2018 w SP nr 5.
 • rok szkolny dydaktyczny będzie trwał 9 miesięcy – do 31 maja,
 • żeby zrealizować cały program nauczania zajęcia dydaktyczne będą się odbywać w dodatkowe wolne dni,
 • w miesiącu czerwcu będą zabezpieczone dla dzieci zajęcia opiekuńcze.

Przedstawienie projektu budżetu miasta Zambrów na 2018 rok wraz z planowanymi inwestycjami i remontami:

Założenia:

 • nie będzie podwyżek wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych
 • wzrost wynagrodzeń został zaplanowany na wysokości 5%
 • bezpłatna komunikacja miejska dla rencistów i emerytów

Plan dochodów – 87 925 314 zł

– bieżące – 78 937 076 zł

– majątkowe – 9 688 238 zł

Plan wydatków – 92 925 314 zł

– bieżące – 74 997 716 zł

– majątkowe – 17 927 598 zł

Deficyt budżetowy będzie pokryty kredytem w wysokości 5 000 000 zł

Na inwestycje i remonty planujemy wydać ogółem 20 183 716 zł – 21,6% wszystkich wydatków

– remonty – 2 186 000 zł

– inwestycje – 17 927 716 zł – 19,2%

Do oświaty z własnych środków dokładamy łącznie – 11 112 350 zł

– szkoły – 4 988 140 zł

– przedszkola – 6 124 210 zł

Poszczególne działy:

– transport i łączność – 4 780 000 zł – 5,1%

– administracja publiczna – 6 575 000 zł – 7,07%

– oświata i wychowanie – 32 141 828 zł – 34,9%

– pomoc społeczna – 26 560 750 zł – 28,6%

– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 131 148% – 11,9%

– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 248 600 zł – 3,4%

– kultura fizyczna – 3 195 591 zł – 3,4%

– pozostałe wydatki – 5,7%

Sprawy różne.

Na zaproszenie Burmistrza odpowiedzieli także: Przewodniczący Rady Miasta i Prezes Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Zbigniew Korzeniowski, Zastępca Burmistrza – Bogdan Kamiński, Dyrektor MOPSu – Janina Komorowska, Prezes ZCiW – Waldemar Gawkowski, Prezes ZMK – Józef Przeździecki, Zastępca Dyrektora PGK – Zenobia Dzieżyc, Prezes Zarządu Nieruchomościami – Stefan Wojno, Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – Zastępca Naczelnika  Wydziału Prewencji asp. szt.  Mariusz Głębocki oraz pracownik Wydziału Prewencji mł. asp. Konrad Wądołowski.

Karolina Ilczuk

Accessibility