Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Urząd Miasta Zambrów po raz kolejny przypomina o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który wszedł w życie dnia 1 lipca 2021 r.

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń jaką jest emisja substancji powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, to miejsce, gdzie będą dostępne również informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła.

Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest obowiązkowe. Deklarację mają obowiązek złożyć właściciele/zarządcy budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. Dla nowego źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć:

  • w sposób elektroniczny: za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta Zambrów, pokój 32 (parter).

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow. Formularze można również pobrać ze strony: www.zambrow.pl (zakładka: „Mieszkaniec” – Formularze do pobrania – Ochrona Środowiska – Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji – deklaracja A/deklaracja B) lub wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

Accessibility