Centrum Zdrowia Psychicznego w Zambrowie oddane do użytku!


29 lutego br. odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Zambrowie.

W wydarzeniu udział wzięli: Starosta Powiatu Zambrowskiego Zbigniew Teofil Jach, Wicestarosta Zambrowski Sebastian Orłowski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie Karol Kossakowski, Dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego w Zambrowie Agnieszka Zabrocka oraz dr Irena Dworakowska Ordynator Oddziału Psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu w Łomży.

Od początku stycznia w Zambrowie działa Centrum Zdrowia Psychicznego. W jego skład wchodzą dwie poradnie zdrowia psychicznego, punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny oraz zespół leczenia środowiskowego. Placówka w Zambrowie jest częścią Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Działalność Centrum finansowana jest przez NFZ i przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia. CZP Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży rozpoczęło działalność, jako jedno z pierwszych w Polsce w lipcu 2018 roku. Od 1 stycznia 2024 r. rozszerzyło się o placówkę w Zambrowie.

Do Centrum można przyjść z każdym problemem psychicznym. Niezależnie czy będą to problemy osobiste związane z utratą bliskiej osoby, myśli samobójcze, trudności z pogodzeniem się z chorobą np. nowotworową, czy nawet kłopoty z bezsennością. Uzyskamy tu profesjonalną pomoc dopasowaną do potrzeb.

Centra Zdrowia Psychicznego udzielają wsparcia szybko, bezpłatnie i blisko domu. Wystarczy przyjść lub zadzwonić. Nie trzeba zapisywać się ani mieć skierowania. Pierwszy kontakt to rozmowa ze specjalistą w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym, która pozwoli określić potrzeby pacjenta i ustalić wstępny plan wsparcia. Specjaliści dyżurują przy ul. Cmentarnej 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. Obie poradnie oferują wizyty u psychiatry, psychoterapię, wsparcie psychologiczne, a zespół leczenia środowiskowego – leczenie domowe oparte na wizytach w domu pacjenta i terapeutycznej pracy z nim i jego rodziną.

Centrum Zdrowia Psychicznego w Zambrowie składa się z następujących komórek:

I. Przy ul. Cmentarnej 14 znajdują się:

– Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, gdzie każdy może się zgłosić z problemami psychicznymi i zostanie przyjęty w tym samym dniu, bez skierowania – tel. 666 613 298,

– Poradnia Zdrowia Psychicznego oferująca wizyty u lekarza psychiatry, psychologów i psychoterapeutów – tel. 666 613 751,

– Zespół Leczenia Środowiskowego, czyli leczenia domowego. Zespół obejmuje pacjentów opieką w domu i składa się z lekarza, pielęgniarek, psychologów oraz terapeutów środowiskowych – tel. 666 613 752.

II. Przy ul. Tadeusza Kościuszki 27A  działa Poradnia Zdrowia Psychicznego SALUS oferująca wizyty u lekarza psychiatry, psychologów i psychoterapeutów – tel. 86 44 44 007

W CZP w Zambrowie pracuje ok. 30 specjalistów różnych dziedzin, a od początku stycznia do placówek w obu lokalizacjach zgłosiło się prawie 700 pacjentów.

fot. M. Maciejewski

Accessibility