Czujniki do pomiaru jakości powietrza już działają w mieście

Od dnia dzisiejszego mieszkańcy mogą śledzić na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Zambrów jakość powietrza w mieście. Dzięki czujnikom do automatycznego pomiaru pyłów sensory mierzą m.in.: poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. Czujniki na bieżąco informują o stanie powietrza jak również prognozują zanieczyszczenia powietrza na następną dobę. Kolor zielony wskazuje dobrą jakość powietrza, a czerwony – złą.

Urządzenia zostały zamontowane w dwóch lokalizacjach: na budynku Miejskiego Przedszkola nr 5, ul. Obrońców Zambrowa oraz Szkole Podstawowej nr 4, ul. Konopnickiej.

Czujniki zamontowała firma AIRLY Sp. z o.o. z Krakowa za kwotę 14 661, 60 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na kwotę 11 729 zł. Pozostała kwota – 2 932 zł. Miasto Zambrów zapewniło z budżetu miasta.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

 

 

Accessibility