Czyste Powietrze Plus

Od 15 lipca 2022 r. ruszył Program „Czyste Powietrze Plus” z wyższymi dotacjami na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych oraz tak zwanym „prefinansowaniem” inwestycji.

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta Zambrów działa punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańców Miasta Zambrów zainteresowanych wzięciem udziału w programie zapraszamy we wtorek oraz w piątek w godzinach od 7.30 do 15.30 do Urzędu Miasta Zambrów (pokój 32-parter).

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z realizacją Programu „Czyste Powietrze” jest Pani Patrycja Łapińska. Informacje udzielane są w dniach otwarcia punktu osobiście, telefonicznie pod nr tel. 604-095-223 oraz mailowo pod adresem: p.lapinska@zambrow.nazwa.pl

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program oferuje dotacje na:
– wymianę starego źródła ciepła (kotła na paliwo stałe),

– termomodernizację (ocieplenie/docieplenie) przegród budowlanych,

– zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych

 w budynku/lokalu mieszkalnym jednorodzinnym.

Od czasu uruchomienia we wrześniu 2018 r. Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest on stale modyfikowany i udoskonalany – tak, aby jak najskuteczniej realizować główne założenie tego wieloletniego, ogromnego projektu (z docelowym budżetem w wysokości 103 mld zł), czyli wyraźna poprawa jakości powietrza w Polsce.

Właśnie pojawiła się kolejna dobra wiadomość dla osób zamierzających skorzystać z popularnego programu. Na wymianę starego pieca węglowego (tzw. kopciucha) oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego beneficjenci dostaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie wyższe o 10 tys. zł. Teraz w przypadku osób o niskich dochodach maksymalna dotacja może wynieść nawet 79 tys. zł. Korzystną nowością w programie jest także jednoczesne wprowadzenie prefinansowania, a więc możliwości otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki.

Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania

Warunki dotacji z prefinansowaniem:

• Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

• Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.

• Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

• Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Dla kogo prefinansowanie?

Prefinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 2) i Części 3) Programu.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Więcej informacji uzyskać można na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ lub w punkcie konsultacyjno-informacyjnym. 

Accessibility